İç Tesisat Proje Onay ve Tesisat Kontrol

İç Tesisat Proje Onay ve
Tesisat Kontrol

ABONELİĞİ YAPILAN DAİRENİN İÇ TESİSATI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

İç Tesisat Proje Onay Süreçleri:

Doğal gaz kullanmak isteyen abone tarafından tercih edilen sertifikalı ve yetkili iç tesisat firması tarafından hazırlanan doğal gaz iç tesisat projesi Kayserigaz’a gönderilir.

Doğal gaz iç tesisat projesi, Kayserigaz yetkilileri tarafından ilgili standart ve mevzuatlara göre kontrol edilir ve uygunsa onaylanır.

Doğal gaz iç tesisat projesi standartlara uygun değilse reddedilir. Reddedilen proje, yetkili iç tesisat firması tarafından ret sebebi ortadan kaldırılarak tekrar Kayserigaz’ın onayına sunulur.

Onaylanan iç tesisat projesinin imalatı ve montajı yetkili firma tarafından projeye göre gerçekleştirilir.

Bu işlemlerin ardından yetkili iç tesisat firması montajı tamamlanmış tesisat için Kayserigaz’dan tesisat kabul randevusu talebinde bulunur.

Doğal Gaz Tesisatçısı Firma İle Anlaşmadan Önce:

Doğal gaz iç tesisat proje ve tesisatları mutlaka Kayserigaz’dan sertifika almış yetkili firmalara yaptırılmalıdır.

 • Doğal gaz kullanmak isteyen abone tarafından tercih edilen sertifikalı ve yetkili iç tesisat firmasının www.kayserigaz.com.tr internet sitesinden yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Yetkisi olmayan iç tesisatçı firmalarla anlaşma yapmayınız.
 • İç tesisatınızı yaptıracağınız yetkili firma ile mutlaka yazılı ve imzalı bir sözleşme yapınız. Bu sözleşmedeki işe başlama ve iş bitiş tarihlerine dikkat ediniz. Sözleşmede; doğal gaz tesisatı için kullanılacak malzemenin cinsinin, gaz yakıcı cihazların (kombi, soba vb.) markasının belirtilmesi isteyiniz. Diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinde belirtiniz ve sözleşmeyi kendiniz imzalayınız. Ayrıca “Olası bir anlaşmazlık halinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir” ifadesini sözleşmenize ekleyebilirsiniz.
 • Yapacağınız sözleşme önemli olup; hem sizin, hem de yetkili iç tesisat firmasının sorumluluklarını belirler.
 • İç tesisat firması ile yaptığınız sözleşmeden Kayserigaz sorumlu tutulamaz.
 • Yetkili iç tesisat firması tarafından onaylanmış projenizin imalat ve montajı esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda durumu Kayserigaz İç Tesisat Birimi’ne bildiriniz.

Örnek müşteri sözleşmesi için tıklayınız.

Örnek Müşteri Sözleşmesi

Tesisatınız için düzenlenmesi gereken sigorta poliçe örneği için tıklayınız.

Sigorta Poliçe Örneği
İç Tesisat Projesinin Onaylanması

Sertifikalı firmanın hazırladığı doğal gaz iç tesisat projesi ilgili standart ve mevzuatlara göre kontrol edilir ve uygunsa onaylanır, standartlara uygun değilse reddedilir. Reddedilen proje, yetkili iç tesisat firması tarafından ret sebebi ortadan kaldırılarak tekrar Kayserigaz onayına sunulur.

Onaylanan iç tesisat projesinin imalatı ve montajı, yetkili firma tarafından projeye göre gerçekleştirilir. Bu işlemlerin ardından yetkili iç tesisat firması montajı tamamlanmış tesisat için Kayserigaz’dan tesisat kabul randevusu talebinde bulunur.

İç tesisat projenizin durumunu online işlemler menüsünden sorgulayabilirsiniz.

İç tesisatınızın kontrolü için;
 • Verilen randevu gün ve saatinde adresinizde bulunun.
 • Zilin çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
 • Adres bilginizin doğru olduğundan emin olun.

Tesisatınızın uygun bulunması halinde gaz arzınız sağlanır, uygun bulunmaması durumunda ise uygunsuzlukların giderilerek tekrar randevu talep edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme değişikliği durumlarında izlemeniz gereken adımları buradan inceleyebilirsiniz.

İç Tesisat Kontrol

Randevu Başvurusu

 • Kayserigaz tarafından projesi onaylanan tesisatın randevu talebi, yetkili firma tarafından online olarak yapılır.
 • Online olarak yapılan talep yasal mevzuatlar içerisinde başvuru sırasına göre randevu verilir.

Tesisatın Onaylanması

 • Abonenin randevu tarihinde gaz açılacak adreste olması,
 • Zilin ve zil üzerindeki bilgilerin doğru ve okunaklı olması,
 • Bina girişindeki binaya ait kapı numarası ve (varsa) apartman isim bilgilerinin doğru olması, (Hatalı adres bilgileri gaz açma öncesinde Kayserigaz'a bildirilerek gerekli düzeltmeler yaptırılmalıdır.) 
 • Tesisatın gerekli kontroller neticesinde reddedilmesi halinde yetkili firma ret sebeplerini gidererek tekrar online olarak randevu talebinde bulunur.