Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

21 Mayıs 2024’te yapılan düzenlemeye* göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirlenmiştir. 

Gecikmiş faturanız hangi döneme aitse, o dönemden itibaren ödenmeyen her ay için mevzuat kapsamında belirlenmiş faiz oranları uygulanarak hesaplama yapılmaktadır

* 21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. 

Kayserigaz, Müşteri İletişim Merkezi doğal gaz abonelerine 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

 1. Sokağınızdan doğal gaz hattının geçip geçmediği bilgisine, Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin web sitesinden (www.kayserigaz.com.tr) ya da ilgili birimlerinden öğrenilmektedir.
 2. Binanızda doğal gaz kullanabilmek için öncelikle %51 çoğunluk ile alınan apartman yönetim kurulu kararı gereklidir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare (2.000m2) ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılmaktadır.
 3. Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye doğal gaz kullanım başvurusu, apartman yöneticisi veya apartman yönetiminin vekâlet vereceği üçüncü şahıs tarafından yapılmaktadır.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 1. %51 çoğunlukla alınmış apartman yönetim kurulu kararı ve daire sayısı 8 veya daha az olan binalarda apartman yönetim kurulu kararı yerine, kat maliklerinin

imzalı dilekçesi (%51 çoğunluk kararı ile) alınacaktır.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin),
 2. Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanını gösterir resmi belge,
 3. Kat maliklerinin isim listesi,
 4. Elektrik, telefon ya da su faturasının fotokopisi gereklidir. 

Ticari işyerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

 • Vergi levhası,
 • Tapu fotokopisi,
 • Ticaret sicil numarası,
 • İmza sirküleri (son 6 aya ait) belgeleri gereklidir.

Not: Merkezi sistemlerde doğal gaz kullanmak için müracaat edenler daha sonra mutfaklarında da doğal gaz kullanmak isterlerse, bunun için tekrar abone bağlantı bedelleri ödemeleri gerekmektedir. Abone bağlantı bedellerine sayaç bedelleri dâhil olup, sayaçlar tarafımızdan bedelsiz olarak takılacaktır.

 

 1.  Merkezi sistem kararı alınması durumunda, abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.
 2. Müracaatın kabulünden sonra iç tesisatınızın veya dönüşümlerinizin yapımı için, Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen sertifika sahibi firmalara müracaat kabul formu ile başvurulması gerekmektedir.
 3. Tesisatınızı veya dönüşüm işlemlerinizi yaptıracağınız firma ile işin niteliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten sözleşme yapılması gerekmektedir. Sertifikalı firma bu sözleşmeyi Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bilgisine sunmak zorundadır. Ayrıca, yetkilendirilen firmaların yapacağı tüm çalışmaların sigortalandırılması ile birlikte, bu belgeyi proje onayından sonra (iç tesisat işine başlamadan önce), Kayserigaz Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' ye sunması gerekmektedir.
 4. Sertifika sahibi firma, tesisat projesini Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin onayına sunarak projenin onaylanması halinde tesisatı döşemeye başlayacaktır.
 5. Sertifika sahibi firma, proje onayını müteakip müşteriye proje numarası verecektir.
 6. Bu aşamadan sonra müşteri, Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye başvurarak doğal gaz kullanım sözleşmesini yapabilmektedir. Abonelik sözleşmesinde geçen güvence bedeli, kullanım amacına göre tüm aboneler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 

SÖZLEŞME

 

Doğal gaz sözleşmesi yapılırken gerekli olan belgeler:

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin)
 • Güvence bedel
 • Sertifika sahibi firma tarafından verilen proje numarası (dairede ilk kullanım yapılması durumunda)

Ticari işyerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

 • Vergi levhası
 • Yetki belgesi ve imza sirküleri
 • Şirket kaşesi

Sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak kişi veya vekâlet vereceği kişi tarafından yapılabilir. Merkezi sistemlerde işlemler, apartman yönetimi adına yönetici ya da vekili tarafından yapılacağı için apartman kaşesi ile yönetici veya vekilinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.

 

 

 • Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
 • Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
 • Diğer yakıtlardan ucuzdur.
 • Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
 • Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
 • Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
 • Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.
 • Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
 • Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
 • Doğal gaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.

EKONOMİK: Doğal gaz kömür, fuel oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksektir. Diğer yakıt giderlerinden daha fazla tasarruf sağlar.

KONFORLU: Doğal gaz sizi kömür bitti, fuel oil azaldı dertlerinden kurtarır. Tutuşturma derdi yoktur, kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz. Düğmeye basarsanız, doğal gaz konforunu yaşarsınız.

ÇEVRECİ: Doğal gaz, artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz. Doğal gazla hem evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

Türkiye'de doğal gazın fiyatı, EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yayınlamış olduğu Kurul kararları çerçevesinde belirlenmekte ve EPDK tarafından kontrol edilmektedir. Kayserigaz tedarikçiden satın aldığı doğal gaz satış fiyatı üzerine, EPDK tarafından belirlenen Sistem Kullanım Bedeli ekleyerek aboneler için perakende doğalgaz satış fiyatını belirler.

Abonelik işleminizi yaptırdıktan sonra, sertifikalı tesisatçı firmanın kullanımınıza uygun olarak çizdiği Tesisat Projesi Kayserigaz tarafından onaylandıktan ve bina kapınızın önüne doğal gaz servis kutusu konulduktan sonra gaz kullanımı için yapılan sözleşmedir.

 • Doğal gaz diğer yakıtlardan ucuzdur. Doğal gazın kullanıldığı sistemlerde yanma kontrolü kolayca yapılabilir ve sabit bir verim elde edilir. Yanma verimi; kömüre göre daha yüksek, fuel oil ile ise eşdeğerdir. Fiyatının ucuzluğu da dikkate alınırsa, her iki yakıta göre daha ekonomik olduğu ortaya çıkar.
 • Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır.
 • Doğal gaz; kömür, linyit, fueloil ile kıyaslanmayacak oranda pratik ve temiz bir yakıttır.
 • Kül ve atığı olmayan, kokusu bulunmayan doğal gaz, hem çevre dostu hem de güvenli bir yakıttır.
 • Ödemenin kullanıldıktan sonra yapılması önemli bir avantaj oluşturur.
 • Doğal gazlı cihazlarda verim daha yüksektir.
 • Doğal gaz için depolama yeri gerekmediğinden binalarda boş alanlar elde edilir.
 • Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.
 • Doğaya dost olan doğal gaz, aynı zamanda doğanın, çevrenin ve dolayısı ile insan geleceğinin sigortasıdır. Yüksek ısıl değeri ve diğer nitelikleri ile önemli bir tercih nedeni olan doğal gazın kullanımı tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

 

Tüketiciye önemli kullanım üstünlükleri sağlayan doğal gazın kullanımı, bu nedenle tüm dünyada hızla yayılmakta ve artmaktadır. Konutlarda doğal gaz kullanımı genel olarak üç grupta toplanır:

 1. Isınma amaçlı kullanım
 2. Sıcak su amaçlı kullanım
 3. Mutfak amaçlı kullanım

 

A. Isınma Amaçlı Kullanım
Doğal gaza yönelik öncelikli talep, ısınma amaçlıdır. Çünkü ısınma için yapılan harcama, diğerlerine göre çok daha yüksek. Isınma sistemimizi doğal gaz kullanır hale getirmekle önemli ölçüde tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda solunabilir bir hava ve temiz bir çevre de kazanırız.

 

a. Merkezi Isıtma Sistemleri
Genelde binaların bodrum katında bulunan kazanda ısıtılan su, dairelerdeki peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm binanın çabuk ve kolay ısınmasını sağlar.

b. Bireysel Isınma Sistemleri
Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde, kendi konfor ve istekleri doğrultusunda kullandıkları ısınma şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler, kat kaloriferleri, soba ya da şömineler kullanılır.

Yakıt ücretlerinin komşulardan bağımsız, bireysel olarak ödenmesi, tercih edilmesinin başlıca nedenidir.

 

B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım
Sıcak su ihtiyacını karşılamak için şehirlerde daha çok tüp gazlı şofbenler (anında su ısıtıcılar) ile katı ya da sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı yakıtlı termosifonlarda; odun, kömür, gaz yağı gibi yakıtları sürekli olarak bulundurmak gerekir. Bu yakıtlardan geriye kalan kül ve is ise sanıldığından da büyük sorunlar yaratır.

 

Doğalgaz kullanımı ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte sağlayabilen "kombi, kat kaloriferi" cihazları ile ek üstünlükler de elde edilebilir.

Şofben ve kombi kullanımında temel şart, baca uygunluğu ve ortama yeterli havanın getirilmesidir. Konutunuzun cihaz seçimi yapılmadan önce, binanızın baca testini ve havalandırma imkanlarının kontrolünü, Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.den yetki almış firmalara yaptırmanız kendi güvenliğiniz için gerekmektedir.

 

C. Mutfak Amaçlı Kullanım
Pişirme için konutlarda genellikle tüp gaz denilen LPG gazı kullanılır. Doğal gazın tüp gaza göre temel üstünlüğü sürekliliği ve maliyet düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği nedeni ile pişirmede doğal gaz, diğer yakıtlara göre önemli üstünlükler taşır. Doğal gaz; mutfaklarda normal ocaklarda ve fırınlı ocaklarda kullanılır.

 

Aboneler, mutfaklarında kullandıkları cihazların doğal gaza dönüşüm tesisat işlemlerini sadece Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'den yetki almış firmalara yaptırabilirler.

 

Doğal gaz faturalarınızla ilgili her türlü sorunuz için Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz ya da yüz yüze görüşebilirsiniz. Müşteri İletişim Merkezi telefon numarası: 444 5 429

Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma

Madde 48-(Değişik:RG-9/6/2017- 30091)

 

Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.


Dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az on gün önce müşteri adresine bırakır veya e-fatura olarak müşteriye iletir.


Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır veya diğer haberleşme araçları ile endeks bilgisini dağıtım şirketine bildirir. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl değerin ortalaması alınarak hesaplanan değerler ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

 

Doğal gaz faturalandırmasında düzeltme katsayısı k faktörü 2 Haziran 2005 tarihinde 25833 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğde yer alan formüle göre hesaplanmaktadır.
Buna göre;

Burada,

md : Düzeltilmiş hacim (m3),
ms : Sayaçtan ölçülen hacim,
K : Düzeltme katsayısı,
P : Ölçüm basıncı (bar),
Pa : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara),
Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),
Ps : Sayaç ölçüm basıncı (barg),
T : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüšünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),
Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),
Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,
Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.
Zr / Z ( sıkıştırılabilirliktir oranı) = 1 olarak alınır.

Formülüne göre hesaplanmaktadır.

 

Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun Doğal Gaz Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 44. Maddesi olan "Hizmetin Durdurulması" şu şekilde tanımlanır:

"Madde 44- Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasını 49 uncu madde hükümlerinde belirtilen sürede ödememesi halinde üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde, doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

Bu maddenin (c) bendi hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır."

Gaz Açma / Kapama Bedeli 66 TL + KDV 'dir.