Sözleşme Fesih

Sözleşme Fesih

Sözleşme Fesih

Sözleşme fesih talebinizi 444 5 429’ü arayarak, Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden yüz yüze, web sitemizdeki online işlemler menüsünden ve e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. İşlemler vekâleten yapılacak ise vekâletnamede doğal gaz veya Kayserigaz ibaresi geçmelidir.

Fesih talebinizin ardından son endekse göre kapanış faturası düzenlenir ve tüketim faturası oluşması durumunda güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedeli, başvuru tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde TÜFE oranlarına göre güncellenerek tüm PTT şubeleri veya havale yolu ile müşteriye iade edilir. Güvence bedeli iadenizi banka hesabınıza havale edilmesini tercih edebilirsiniz. Bu işlemin yapılabilmesi için sözleşme sahibi ve banka hesabının aynı kişi adına olması önemlidir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek veya tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez. Hesap tasfiyesinden sonra 10 (on) yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları ilgili yıl sonunda irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından ilgili il defterdarlığı vasıtasıyla Hazine’ye aktarılır.

Talebiniz dışında, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 46. maddesi gereği; Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine veya müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde dağıtım şirketince en geç 3 (üç) gün içinde gaz arzı durdurulur ve sözleşmesi feshedilir. Borcun ödenmemesi halinde yasal işlem başlatılır.