K Faktörü Ve Isıl Değer

K Faktörü Ve Isıl Değer

2024 YILI K FAKTÖRLERİ

AYLAR 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300 MB MEKANİK SAYAÇ 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93503 0,92631 1,22014 1,20876
ŞUBAT 0,93624 0,93503 1,22172 1,22014
MART 0,92549 0,93419 1,2083 1,21967
NİSAN 0,91515 0,92549 1,1948 1,2083
MAYIS 0,89913 0,91515 1,17389 1,1948
HAZİRAN 0,88637 0,89814 1,15753 1,1729
TEMMUZ 0,87355 0,88637 1,14078 1,15753
AĞUSTOS 0,86651 0,87355 1,1316 1,14078
EYLÜL 0,876569 0,86936 1,14385 1,13445
EKİM 0,89456 0,87848 1,16674 1,14577
KASIM 0,913185 0,89456 1,19102 1,16674
ARALIK 0,92739 0,91318 1,20955 1,19102

2024 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9173
ŞUBAT 9266
MART 9343
NİSAN 9282
MAYIS 9251
HAZİRAN 9259
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

2023

2023 YILI K FAKTÖRLERİ

AYLAR 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300 MB MEKANİK SAYAÇ 300 MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93523 0,92674 1,22040 1,20932
ŞUBAT 0,93582 0,93523 1,221169 1,22040
MART 0,92539 0,93377 1,20817 1,21912
NİSAN 0,915810 0,92640 1,19536 1,20919
MAYIS 0,89950 0,91581 1,17408 1,19536
HAZİRAN 0,88651 0,89852 1,157414 1,17309
TEMMUZ 0,87293 0,88554 1,13998 1,15644
AĞUSTOS 0,86649 0,87293 1,13156 1,13998
EYLÜL 0,876613 0,86934 1,14391 1,13441
EKİM 0,89600 0,87949 1,16831 1,14678
KASIM 0,914918 0,89600 1,19298 1,16831
ARALIK 0,92935 0,91492 1,21179 1,19298

2022

2022 YILI K FAKTÖRLERİ

AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93642 0,92897 1,22164 1,21193
ŞUBAT 0,93592 0,93540 1,22130 1,22062
MART 0,92617 0,93490 1,20889 1,22028
NİSAN 0,91442 0,92617 1,19355 1,20889
MAYIS 0,89901 0,91442 1,17343 1,19355
HAZİRAN 0,88571 0,89802 1,15637 1,17245
TEMMUZ 0,87282 0,88571 1,13954 1,15637
AĞUSTOS 0,86712 0,87282 1,13210 1,13954
EYLÜL 0,87568 0,86902 1,14270 1,13399
EKİM 0,89474 0,87856 1,16667 1,14557
KASIM 0,91543 0,89571 1,19335 1,16764
ARALIK 0,92878 0,91444 1,21236 1,19235

2021

2021 YILI K FAKTÖRLERİ

AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93659 0,92859 1,22186 1,21143
ŞUBAT 0,93644 0,93557 1,22198 1,22084
MART 0,927 0,93644 1,20966 1,22198
NİSAN 0,91405 0,92599 1,19307 1,20865
MAYIS  0,89961 0,91405 1,17422 1,19307
HAZİRAN 0,88698 0,89961 1,15773 1,17422
TEMMUZ 0,87323 0,88601 1,14007 1,15676
AĞUSTOS 0,86694 0,87323 1,13187 1,14007
EYLÜL 0,8766 0,86979 1,1436 1,13472
EKİM 0,89483 0,87851 1,16679 1,14551
KASIM 0,91611 0,89581 1,19423 1,16776
ARALIK 0,93202 0,91611 1,21497 1,19423

2020

2020 YILI K FAKTÖRLERİ

AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93639 0,92854 1,2216 1,21137
ŞUBAT 0,93587 0,93537 1,22123  1,22058
MART 0,92657 0,93587 1,2091 1,22123
NİSAN 0,91473 0,92657 1,19365  1,20910
MAYIS 0,89938 0,91373 1,17392  1,19265
HAZİRAN 0,88677 0,89938 1,15746  1,17392
TEMMUZ 0,87351  0,88580  1,14044  1,15649
AĞUSTOS  0,86769  0,87446 1,13255  1,14139
EYLÜL  0,87661  0,86959  1,14361  1,13445
EKİM  0,89619 0,87948  1,16827  1,14649
KASIM 0,91744  0,89717  1,19567  1,16924
ARALIK  0,93164  0,91644  1,21447  1,19467

2019

2019 YILI K FAKTÖRLERİ

AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93783 0,93015 1,22317 1,21316
ŞUBAT 0,93607 0,93579 1,2215 1,22112
MART 0,92689 0,93607 1,20951 1,2215
NİSAN 0,91488 0,92689 1,19384 1,20951
MAYIS 0,90066 0,91488 1,17529 1,19384
HAZİRAN 0,88718 0,89967 1,15799 1,1743
TEMMUZ 0,87468 0,88718 1,14168  1,15799
AĞUSTOS 0,86814 0,87468  1,13314 1,14168
EYLÜL 0,87803 0,87099  1,14517  1,13599
EKİM 0,89659 0,87994  1,16879  1,14708
KASIM 0,91739 0,89757  1,1956 1,16976
ARALIK  0,93159 0,9164  1,21441  1,19461

2023

2023 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9322,65
ŞUBAT 9376,68
MART 9182,99
NİSAN 9189,90
MAYIS 9211,35
HAZİRAN 9191,58
TEMMUZ 9503,14
AĞUSTOS 9492,33
EYLÜL 9538,36
EKİM 9382,79
KASIM 9143,41
ARALIK 9205,4

2022

2022 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9231,41
ŞUBAT 9271,06
MART 9210,43
NİSAN 9183,06
MAYIS 9124,24
HAZİRAN 9148,57
TEMMUZ 9163,93
AĞUSTOS 9112,53
EYLÜL 9136,81
EKİM 9204,92
KASIM 9167,49 
ARALIK
9157,47

2021

2021 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9276,42
ŞUBAT 9283,78
MART 9272,21
NİSAN 9235,77
MAYIS 9123,71
HAZİRAN 9065,77
TEMMUZ 9085,18
AĞUSTOS 9009,93
EYLÜL 9103,6
EKİM 9216,37
KASIM  9138,15
ARALIK 9207,21

2020

2020 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9321,40 
ŞUBAT 9320,87
MART 9370,5
NİSAN 9561,59
MAYIS 9588,02
HAZİRAN 9596,81
TEMMUZ 9317,49
AĞUSTOS 9366,31
EYLÜL 9166,44
EKİM 9461,54
KASIM 9260,04
ARALIK 9232,57

2019

2019 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER

OCAK  9302,68
ŞUBAT 9276,04
MART 9300,51
NİSAN 9282,91
MAYIS 9325,7
HAZİRAN 9381,15
TEMMUZ 9265,35
AĞUSTOS 9366,63 
EYLÜL 9281,29 
EKİM 9293,19 
KASIM 9275,19  
ARALIK 9302,22