Firma İşlemleri

Firma İşlemleri

Yeni Yetki Başvurusunda İstenen Evraklar

1. Vize başvuru dilekçesi
2. Yeni yetki başvuru dilekçesi
3. Firma ekipman kontrol listesi
4. Firma iletişim formu
5. Sertifika yenileme dilekçesi
6. Uygun personel istihdam ve sgk takip beyanı
7. Taahhütnameler
8. Taahhütname - ek8
9. Sertifika bedelinin makbuzu sertifika firma iletişim bilgileri formu + organizasyon şeması + firma taahhütnamesi + sertfika firma ekipman kontrol listesi formu
10. Türkiye ticari sicil gazetesi + sanayi / ticaret odası kayıt belgesi
11. Vergi levhası fotokopisi + bilanço ve gelir tabloları (yeni firma için)
12. İmza sirküsü ( imza beyannamesi ) + taahhütname ( ek8 )
13. Aylık sigorta bildirgeleri (tesisatçı, kaynakçı, pe kaynakçı, mühendis için aylık olarak gelecek)
14. İç tesisat yetki belgesi ve endüstri ve büyük tüketimli tesisler doğal gaz yetki belgesi
15. Mühendis evrakları
16. Tesisatçı evrakları
17. Kaynakçı evrakları
18. Pe kaynakçı evrakları
19. İş bitirme belgeleri ve referanslar (yeni firma başvurusu için)

Mühendis İşlemleri

1. İki adet vesikalık fotoğraf
2. Kimlik fotokopisi
3. İkametgah ( e-devlet üzerinden alınacak kare kodlu evrak yeterlidir )
4. Diploma ( alındığı yerden yada noterden onaylı )
5. İmza beyannamesi
6. End.ve büyük tük.tes.pro.ve uyg.esasları müh.yeterlilik belgesi
7. Doğal gaz iç tesisat mühendis yeterlilik belgesi
8. İşe başlama dilekçesi formu - mühendis
9. SGK işe giriş belgesi

Tesisatçı İşlemleri

SGK işe giriş belgesi
1. SGK işe giriş belgesi
2. İki adet vesikalık fotoğraf
3. Kimlik fotokopisi
4. İkametgah (e-devlet üzerinden alınacak kare kodlu evrak yeterlidir)
5. Ustalık belgesi (alındığı yerden ya da noterden onaylı)
6. İşe başlama dilekçesi formu - tesisatçı

Ürün belgelendirme işlemleri 1 Mayıs 2011 tarihi itibariyle; https://urunvize.gazmer.com.tr/arama/urunvizearama.aspx adresinden gerçekleştirilmektedir.