logo.jpg

Kayserigaz’dan Doğal Afetlere Karşı Önleyici Tedbirler

Kayserigaz, doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemleri aboneleriyle paylaşarak, doğal gaz nedeniyle oluşabilecek risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketi Kayserigaz, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında doğal gaz ile ilgili yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirdi. İnsan sağlığı ve güvenliği, öncelikli değerlerinin başında gelen Kayserigaz, doğal gaz tesisatlarının resmi sertifikasyona sahip yetkili firmalar tarafından standartlara uygun şekilde kurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Kayserigaz, afet durumlarında oluşabilecek riskleri en aza indirgemek için afet öncesi ve sonrası alınacak kritik öneme sahip önlemleri sırasıyla şu şekilde belirtti:

 • Kayserigaz’ın onayı olmadan doğal gaz tesisatlarına müdahale edilmemeli ve gaz yakıcı cihazlarda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 • Doğal gaz bina ve daire giriş vanasının kolu hiçbir zaman çıkartılmamalı ve vanaların yerleri öğrenilmelidir.
 • Doğal gaz yakıcı cihazları, herhangi bir sarsıntıda yer değiştirmeyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

Kombi, şofben, radyatör ve tesisat boruların montajının yapılacağı duvarların, nemlilik, eğim, uygunluk açısından deformasyona uğramadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir afet yaşanması durumunda, afet riski ortadan kalktıktan sonra daire içinde herhangi bir doğal gaz kaçağı olması halinde;

 • Bina/daire girişindeki doğal gaz vanası kapatılmalıdır.
 • Kapı ve pencereler açılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturabileceği için elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalıdır.
 • Telefon, asansör ve kapı zili kullanılmamalıdır.
 • Şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlar ve havalandırma menfezleri kontrol edilmelidir.
 • Bacalı cihazlar ve bacalar yetkili firmalara kontrol ettirilmelidir.
 • Esnek bağlantı boruları kontrol edilmeli, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş olanların yetkili firmalarca değiştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Herhangi bir uygunsuzluk tespiti halinde tesisatlara ve cihaza müdahale edilmemelidir.
 • Kontrollerin ve eksiklerin giderilmesi için yetkili iç tesisat firmaları ve yetkili servislerle iletişime geçilmelidir. Yetkili iç tesisat firmaları ve yetkili servislere www.kayserigaz.com.tr web sitesinden ya da https://www.kayserigaz.com.tr/yetkili-firmalar linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Herhangi bir yangın anında ise hemen 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yangın ihbarı yapılmalı, 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalı ve bina girişinde bulunan vanadan doğal gaz akışı kesilmelidir.

Olası doğal afetlerden kaynaklanabilecek riskleri tespit ederek önleyecek uygulamaları her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyan Kayserigaz, SCADA merkezi aracılığıyla, olası afetlerde veya potansiyel tehlike durumlarında hızlı müdahale için istasyonlarını uzaktan izleyebiliyor. Bu sayede, doğal afetlerden kaynaklanabilecek olası sonuçları en aza indirerek doğal gaz kaynaklı tehlikeleri azaltabilmeyi amaçlıyor.