logo.jpg

Kayserigaz'dan Depreme Karşı Önemli Uyarılar

​Kayserigaz, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümünde abonelerine önemli uyarılarda bulundu. Kayseri’de olası bir deprem sonrasında doğal gaz kaynaklı ikincil afetlerin yaşanmaması için tedbir almanın önemine dikkat çekildi.   

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümünde, Kayseri’nin üçüncü ve dördüncü derece deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, doğal gaz güvenliğini sağlamak üzere önemli bir çağrıda bulundu. SOCAR Doğal Gaz Varlık Operasyonları Direktörü Dinçer Akbaba, Kayserigaz’ın olası bir depremde doğal gaz vana ve istasyonlarını uzaktan kapatabilecek kumanda sistemine sahip olduğunu vurgularken, abonelerin de bireysel olarak önlemler almalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. 

DİNÇER AKBABA: “ABONELERİMİZ İLE BİRLİKTE DOĞAL GAZ KAYNAKLI İKİNCİL AFETLERİ ÖNLEME GÜCÜNE SAHİBİZ”
Akbaba, “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, Kayseri’nin büyük bir kısmı üçüncü, bir kısmı ise dördüncü derece deprem kuşağında bulunuyor. Deprem konusunda bilinçli olmamız ve bu riski düşük görerek önlem almayı ihmal etmememiz çok önemli. Şehrimizde olası bir deprem sonrası doğal gaz kaynaklı ikincil afetlerin yaşanmaması için yükümlülüklerimizi yerine getirme kararlılığıyla çalışıyoruz. SCADA (Şebeke Kontrol ve İzleme Merkezi) sistemimiz sayesinde tüm şebekeyi tek bir noktadan, anlık olarak izliyoruz. Olası deprem ve afetlerde veya oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durumda, şehrin tamamını kapsayacak şekilde 179 noktadan vana ve istasyonları uzaktan açıp kapatabiliyoruz.  Ayrıca şehrin tamamının gazını kesmek yerine yalnızca olaydan etkilenen bölgenin doğal gazını kısmi olarak kesebiliyoruz. Böylece doğal gaz kaynaklı patlama, yangın gibi tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

Aynı zamanda doğal afetler veya diğer acil ya da beklenmedik olaylara karşı İş Devamlılığı Planı ile atılması gereken tüm adımlar belirlenmiştir, “Kriz yönetiminin tüm gerekliliklerini içeriyor olsa da, bir planın ihtiyaç halinde başarılı olması için mutlaka önceden pratik hazırlığının yapılmış olması gerekir.  Bu sebeple, plan ve atılacak adımları düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatlarla güncel tutulmaktadır” diye konuştu.

DEPREME KARŞI DOĞAL GAZ GÜVENLİĞİ REHBERİ 
Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, deprem riskine karşı önceden alınabilecek önlemlere ve depremden sonra yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere yer verildi. Kayserigaz, “Depreme Karşı Doğal Gaz Güvenliği Rehberi”nde alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Deprem öncesinde
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmayarak; doğalgaz tesisatlarınızın sağlam,  standartlara uygun ve yetkili firmalarca yapıldığından emin olun.
Doğal gaz tesisatınızın ana kapama vanasının yerini öğrenin.
Kayserigaz’ın onayı olmadan doğalgaz tesisatınızda değişiklikler yapılmasına izin vermeyin.
Kombinizin, ısıtıcılarınızın, soba veya ocağınızın sallanmayacak ve depremde hareket ederek yer değiştirmeyecek şekilde monte edilmesini sağlayın.
Kombi, şofben, radyatör ve boruların montajının yapılacağı duvarı, nemlilik, eğim gibi hususlar açısından uzmanlara kontrol ettirin.
Depremden hemen sonra
Doğal gaz ana kesme vanasını veya cihaz vanalarını hemen kapatın. 
Depremden sonra konuta giriş yapıldığında
Gaz kaçağı ihtimaline karşı pencereleri açın.
Gaz kaçağı fark etmeniz halinde, hemen binanın dışından bir telefonla 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayın. 
Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan, elektrik düğmelerini açmayın ve kapatmayın. 
Çakmak, kibrit vb. yanıcı maddeler, ateş ve kıvılcım üreten aletler kullanmayın.
Sigara içmeyin.
Telefon, asansör ve kapı zilini kullanmayın. 
Şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı, bacalarınızı ve havalandırma menfezlerini kontrol edin.  
Bacalı cihazlarınızı ve bacalarınızı deprem sonrasında da yetkili firmalara kontrol ettirin.
Esnek bağlantı borularını kontrol edin, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş olanları değiştirin.
Depremden sonra doğal gaz kaynaklı yangın çıkması halinde
Diğer yangın çeşitlerinden farklı olarak, doğal gaz yangınlarının söndürülebilmesi için ilk olarak mutlaka, bina girişinde bulunan ana kesme vanasından gaz akışını kesin.
Hemen itfaiyeye ve 187 Doğal Gaz Acil Hattı’na haber verin.
Gazı kesecek vanayı kapatabilmeniz için yangının söndürülmesi gerekiyorsa, sadece gaz alevlerini söndürün.
Yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddeleri su ile ıslatıp yangından uzaklaştırın.