Kayserigaz

Ewe
İletişim Anasayfa

Dünya’da Doğalgaz

Doğalgaz, dünyanın toplam enerji tüketiminde %24 oranında bir paya sahiptir. Bu değeri ile doğalgaz, petrol ve kömürden sonra dünyada en çok tüketilen üçüncü yakıt konumunda yer almaktadır.

Gelişen dünyaya paralel olarak enerjiye olan talep de artmaktadır. 2013 yılında toplam doğalgaz tüketiminin %1,4 artış göstermesi ve toplam gaz tüketiminin 3.374.6 bcm’e ulaşması bunun bir göstergesi olmuştur. Doğalgaza duyulan ihtiyacın her geçen sene artacağı ve önümüzdeki 20 yılda doğalgazın fosil yakıtlar içerisindeki en büyük tüketim artışına sahip olacağı tahmin edilmektedir. 

Doğalgazın Türkiye’deki durumu ise doğalgazın çevreci bir yakıt ve zengin kullanım alanına sahip olması bakımından oldukça parlaktır. Sahip olduğu toplam enerjisinin yaklaşık yarısına yakınını doğalgazdan elde eden Türkiye, Çin’den sonra doğalgaz talebinin en çok arttığı ülke konumundadır. 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi %5 artış göstermiştir ve 46,3 bcm seviyesine ulaşmıştır.

Şu an itibarıyla Türkiye’nin 6,5 milyar m3 kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bu değer dikkate alındığında, Türkiye rezerv ve üretim kapasitesi yönünden oldukça sınırlıdır. Doğalgaz ihtiyacının %97’sini ithal eden Türkiye’nin bu konudaki en büyük tedarikçisi ise %58’lik ithalat oranıyla Rusya’dır.2014 Yılında Doğalgazda Yaşanan Gelişmeler

2014 yılı doğalgazda yaşanan gelişmeler açısından oldukça hareketli bir yıl olmuştur. Artan talepler, dünyadaki dengelerin değişimi ve hükümetlerin sahip oldukları ve kullandıkları kaynakları garanti altına almak istemeleri bu hareketliliğin başlıca sebepleri olmuştur.

2014 yılı içerisinde Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) imzaları atılmıştır. Diğer yandan, Türkiye’nin Şahdeniz doğalgaz üretim sahasındaki ortaklığı %19’a TANAP’taki payı da %30 oranına çıkarılmıştır. Değerlerin artmasıyla birlikte Türkiye için olumlu gelişmelerin de yaşanacağı apaçık bir gerçektir.

2014 yılında, dünya doğalgaz sektörüne damgasını vuran gelişmelerden biri olan Ukrayna krizi, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ilettiği gazı kesme ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun sonucu olarak, Avrupa Birliği Komisyonu, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Akım Projesi’ni bekletme kararı aldığını açıklamıştır. Yaşanan bu gelişmeler, başta TANAP olmak üzere, güzergah yolunun Türkiye olması şartıyla Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak projelere olan ilgiyi arttırmıştır.

Bu projeler tartışılırken, Türkiye de 2018’de Irak’tan ithal edeceği doğalgazın görüşmelerini yapmıştır. Ekim Ayı’na geldiğimizde, Türkiye Mavi Akım Boru Hattı ile Rusya’dan tedarik ettiği doğalgazın kapasitesini 19 milyar metreküpe çıkarmıştır. Türkiye’nin sorunsuz gaz arzına yönelik önemli bir adım olan bu gelişme ile Türkiye önümüzdeki yıllardaki gaz arzını garanti altına almayı amaçlamıştır. Diğer yandan, Aralık ayının başında Rusya devlet başkanının Türkiye ziyaretinde Güney Akım Projesi’nin sona erdiğini bildirmesi ve buna karşın Türkiye toprakları üzerinde yıllık 63 milyar metreküp kapasiteli yeni bir boru hattı projesinin başlayacağını söylemesi, Türkiye’nin dünya doğalgaz sektörü üzerindeki önemini ve büyüklüğünü ortaya koymuştur. Bu durum her ne kadar Avrupa için istenmeyecek bir durum olsa da, Türkiye’nin pazardaki konumunu sağlamlaştırmış ve Rusya ile olan ilişkileri ileri boyutlara taşımıştır.