Kayserigaz

İletişim Anasayfa

Yönetim Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, toplum hayatına somut katkılar sağlamayı,
 • Sektörümüzle ilgili konularda kamuoyunun farkındalığını artırarak etkin ve söz sahibi bir çekim merkezi haline gelmeyi,
 • Sürekli iyileştirmelerimizle sorunlar oluşmadan önlem almayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasal mevzuatlara uymayı ve şeffaf olmayı,
 • Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza yansıyacak mükemmel sonuçlara ulaşmak için etkin bir iletişim kurmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmayı,
 • Çevre dostu süreçler geliştirerek  daha az atık üretmeyi, doğal kaynakları optimum şekilde kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak, riskleri en alt düzeye indirmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlık ve güvenliğine saygılı olmayı,

Taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 Kayserigaz; dokümante edilerek, uygulanmakta ve sürdürülmekte olan sistemiyle,

 • Çalışanlarının yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Faaliyet alanlarında riskleri ve fırsatları proaktif bir şekilde yönetmeyi,
 • İsg performansının sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için hedeflerin sorumluluğunu ve hesap verebilirliliğini üstlenmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırarak güvenli çalışma kültürünü oluşturmayı ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın danışma ve katılımına açık, şeffaf ve güvenli iletişim kurarak isg yönetim sistemi kültürünü geliştirmeyi
 • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, ilgili taraflar için ulaşılabilir durumda olmayı,
 • Sürekli iyileştirmeyi güvence altına almak için gerekli kaynakları ayırmayı,

Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizde;

 • Çevre boyutumuzla ilgili yasal mevzuata uymayı,
 • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Çevrenin korunması çalışmalarına katkı sağlamayı,
 • Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı/bertaraf etmeyi,
 • Kaza veya acil durum tedbirlerini planlayıp uygulamayı,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve her aboneyle hava kirliliğini önlemeye katkı sağlamayı,
 • Halkın erişimine açık bir politika izlemeyi

Taahhüt ederiz.

Kuruluşumuz; bu politika ile çevre yönetim sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını, üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi güvenliği kurumsal başarı için vazgeçilmez bir katkı sağlar. Bilgilerin korunması sürdürebilir. Kurumsal politikaların eşdeğer bir öğesidir.
 • Çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerin can güvenliği ve sağlığının korunması başta olmak üzere sürdürülebilir ve güvenli hizmet sağlayacak tüm süreçlerde bilgi güvenliği yönetim sistemi’ nin işleteceği; iş sürekliliği planları geliştirileceği ve iyileştirileceği ve etkin katılım sağlayacağını;
 • Tüm bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünü sağlayacağını;
 • Paydaşlar, yasalar, sözleşmeler, düzenleyici organizasyonlar tarafından belirtilen gereksinimlerin karşılanması için bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlanmasına, kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesine yönetim desteğini vereceğini;
 • Socar Doğalgaz Yatırım A.Ş. ve tüm şirketlerinin stratejisini destekleyecek nitelikte bilgi güvenliği amaçlarını belirleyeceğini, izlenip değerlendireceğini ve sürekli iyileştireceğini;
 • Socar Doğalgaz Yatırım A.Ş.  ve tüm şirketlerinde müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirip sürekli iyileştireceğini;
 • Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçerek, uygulanacağını ve sürekli ölçüleceğini ve iyileştirileceğini;
 • Sistem içerisinde gerçekleştirilecek her plan, proje ve faaliyetlerin oluşumunda paydaşlarının itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik beklentilerinin göz önünde bulunduracağını, onlara gelebilecek zararın en aza indirgeyeceğini ve geri bildirimler ile sistemi sürekli iyileştireceğini;
 • Ürettiği, kullandığı, geliştirdiği ve yönettiği tüm varlıkların amacına uygun şekilde gizliliği, bütünlüğünü ve erişilebilirliğinin sağlamak için gerekli altyapı ve kontrolleri hayata geçireceğini;
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulama ve farkındalık adına yayılımın sağlanacağını ve bu yayılımın atanmış bir bilgi güvenliği komitesi ile yapılacağını;
 • Tüm bilgi güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi güvenliği komitesine bildirilmesini ve incelenmesinin sağlayacağını;
 • Socar Doğalgaz Yatırım A.Ş. ve tüm şirketlerinde yer alan tüm kişisel verilerinin gerekli en üst düzey güvenlik önlemleri ile korunacağını,

Taahhüt ederiz.
 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin kalitesini artırmak için yazılı ya da sözlü her türlü müşteri şikâyetini;

 • Gizlilik,
 • Şeffaflık,
 • Objektiflik,
 • Erişebilirlik,
 • Hesap verebilirlik,
 • Cevap verebilirlik,
 • Sürekli iyileştirme,
 • Yasal şartlara uygunluk,
 • Müşteri odaklı yaklaşım,
 • Prensiplerine uygun olarak ele almayı

Taahhüt ederiz.
 

KURUMSAL RISK POLITIKAMIZ

Stratejilerimize ulaşabilmek ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için risklerimizi yönetmek ve iş süreçleri ile uyumunu sağlamak Kayserigaz ’da herkesin temel görevidir.

Kayserigaz‘da riskler olay gerçekleştikten sonra yönetilen bir sonuç değil, yönetim kararlarına dâhil edilen kilit bir girdidir.Yöneticiler, her türlü kararlarında ve faaliyetlerinde riski bir faktör olarak ele alır ve henüz işin başında seçenekleri değerlendirerek risk odaklı ve proaktif yaklaşım ile hareket eder.

Kayserigaz yönetimi, risk iştahı doğrultusunda belirlenen risklerine yanıt stratejileri geliştirmek amacıyla gerekli kaynakları sağlayacağını, risk yönetim yaklaşımını Kayserigaz’ın kurumsal kültürünün bir parçası haline getireceğini, performansını sürekli takip ederek sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.
 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.