K Faktörü Ve Isıl Değer

2022 YILI K FAKTÖRLERİ

2022 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK
0,93659
0,92859
1,22186
1,21143
ŞUBAT
0,93644
0,93557
1,22198
1,22084
MART
0,9270
0,93644
1,20966
1,22198
NİSAN
0,91405
0,92599
1,19307
1,20865
MAYIS
 0,89961
0,91405
1,17422
1,19307
HAZİRAN
0,88698
0,89961
1,15773
1,17422
TEMMUZ
0,87323
0,88601
1,14007
1,15676
AĞUSTOS
0,86694
0,87323
1,13187
1,14007
EYLÜL
0,8766
0,86979
1,1436
1,13472
EKİM
0,89483
0,87851
1,16679
1,14551
KASIM
0,91611
0,89581
1,19423
1,16776
ARALIK
0,93202
0,91611
1,21497
1,19423

 

 

 

2022 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER
OCAK 
9231,41
ŞUBAT
9271,06
MART
9210,43
NİSAN
9183,06
MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM
KASIM
 
ARALIK


 

 

2021 YILI K FAKTÖRLERİ

2021 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93659 0,92859 1,22186 1,21143
ŞUBAT 0,93644 0,93557 1,22198 1,22084
MART 0,92700 0,93644 1,20966 1,22198
NİSAN 0,91405 0,92599 1,19307 1,20865
MAYIS
 0,89961
0,91405
1,17422
1,19307
HAZİRAN
0,88698
0,89961
1,15773
1,17422
TEMMUZ
0,87323
0,88601
1,14007
1,15676
AĞUSTOS
0,86694
0,87323
1,13187
1,14007
EYLÜL
0,87660
0,86979
1,1436
1,13472
EKİM
0,89483
0,87851
1,16679
1,14551
KASIM
0,91611
0,89581
1,19423
1,16776
ARALIK
0,93202
0,91611
1,21497
1,19423

 

 

 

2021 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK 
9276,42
ŞUBAT
9283,78
MART
9272,21
NİSAN
9235,77
MAYIS
9123,71
HAZİRAN
9065,77
TEMMUZ
9085,18
AĞUSTOS
9009,93
EYLÜL
9103,6
EKİM
9216,37
KASIM
 9138,15
ARALIK
9207,21
 

 

2020 YILI K FAKTÖRLERİ

2020 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93639 0,928541,221601,21137
ŞUBAT 0,935870,935371,22123 1,22058
MART 0,926570,935871,209101,22123
NİSAN 0,914730,926571,19365 1,20910
MAYIS 0,899380,913731,17392 1,19265
HAZİRAN 0,886770,899381,15746 1,17392
TEMMUZ 0,87351 0,88580 1,14044 1,15649
AĞUSTOS  0,86769 0,874461,13255 1,14139
EYLÜL  0,87661 0,86959 1,14361 1,13445
EKİM  0,896190,87948 1,16827 1,14649
KASIM 0,91744 0,89717 1,19567 1,16924
ARALIK  0,93164 0,91644 1,21447 1,19467

 

 

 

2020 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK  9321,40 
ŞUBAT 9320,87
MART 9370,50
NİSAN 9561,59
MAYIS 9588,02
HAZİRAN 9596,81
TEMMUZ 9317,49
AĞUSTOS 9366,31
EYLÜL 9166,44
EKİM 9461,54
KASIM 9260,04
ARALIK 9232,57
 

 

2019 YILI K FAKTÖRLERİ

2019 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93783 0,93015 1,22317 1,21316
ŞUBAT 0,93607 0,93579 1,22150 1,22112
MART 0,92689 0,93607 1,20951 1,22150
NİSAN 0,91488 0,92689 1,19384 1,20951
MAYIS 0,90066 0,91488 1,17529 1,19384
HAZİRAN 0,88718 0,89967 1,15799 1,17430
TEMMUZ 0,87468 0,88718 1,14168  1,15799
AĞUSTOS 0,86814 0,87468  1,13314 1,14168
EYLÜL 0,87803 0,87099  1,14517  1,13599
EKİM 0,89659 0,87994  1,16879  1,14708
KASIM 0,91739 0,89757  1,1956 1,16976
ARALIK  0,93159 0,9164  1,21441  1,19461

 

 

 

2019 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK  9302,68
ŞUBAT 9276,04
MART 9300,51
NİSAN 9282,91
MAYIS 9325,70
HAZİRAN 9381,15
TEMMUZ 9265,35
AĞUSTOS 9366,63 
EYLÜL 9281,29 
EKİM 9293,19 
KASIM 9275,19  
ARALIK 9302,22 
 

 

2018 YILI K FAKTÖRLERİ

2018 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,93874 0,93037 1,22436 1,21344
ŞUBAT 0,93855 0,93772 1,22442 1,22334
MART 0,9297 0,93855 1,21288 1,22442
NİSAN 0,91573 0,92869 1,19495 1,21186
MAYIS 0,90164 0,91573 1,17657 1,19495
HAZİRAN 0,88874 0,90164 1,15973 1,17657
TEMMUZ 0,87468 0,88777 1,14168 1,15876
AĞUSTOS 0,86955 0,87564 1,1347 1,14264
EYLÜL 0,87854 0,87145 1,14584 1,1366
EKİM 0,89731 0,88046 1,16973 1,14776
KASIM 0,91762 0,89829 1,1959 1,17071
ARALIK 0,93320  0,91762  1,21620  1,19590 

 

 

 

2018 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK   9.236,37
ŞUBAT 9.255,76
MART 9.255,05
NİSAN 9.161,07
MAYIS 9.287,88
HAZİRAN 9.333,74
TEMMUZ 9.261.67
AĞUSTOS 9.297,69
EYLÜL 9.299,94
EKİM 9.359,51
KASIM  9.289,23 
ARALIK 9.347,58
 

 

2017 YILI K FAKTÖRLERİ

2017 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,94021 0,93153 1,22596 1,21465
ŞUBAT 0,93889 0,93816 1,22486 1,22391
MART 0,93020 0,93889 1,21353 1,22486
NİSAN 0,91650 0,92919 1,19596 1,21251
MAYIS 0,90303 0,91751 1,17809 1,19697
HAZİRAN 0,88883 0,90205 1,15985 1,1771
TEMMUZ 0,87552 0,88883 1,14248 1,15985
AĞUSTOS 0,87028 0,87552 1,13564 1,14248
EYLÜL 0,87934 0,87218 1,14689 1,13755
EKİM 0,89855 0,88222 1,17105 1,14976
KASIM 0,91868 0,89953 1,19698 1,17202
ARALIK 0,93341 0,91768 1,21648 1,19598

 

 

 

2017 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK   9.220,94 
ŞUBAT  9,222.08 
MART  9.203,26 
NİSAN  9.259,12 
MAYIS 9.278,97
HAZİRAN 9.248,02
TEMMUZ 9.318,04
AĞUSTOS 9.162,00
EYLÜL 9.378,22
EKİM 9.271,34
KASIM 9.275,77
ARALIK 9.282,48
 

 

2016 YILI K FAKTÖRLERİ

2016 YILI K FAKTÖRLERİ
AY 21 MB MEKANİK SAYAÇ 21 MB ELEKTRONİK SAYAÇ 300  MB MEKANİK SAYAÇ 300  MB ELEKTRONİK SAYAÇ
OCAK 0,94011 0,93067 1,22582 1,21352
ŞUBAT 0,93912 0,93806 1,22517 1,22378
MART 0,93052 0,93912 1,21394 1,22517
NİSAN 0,91628 0,9295 1,19567 1,21292
MAYIS 0,90324 0,91728 1,17835 1,19667
HAZİRAN 0,88791 0,90225 1,15864 1,17736
TEMMUZ 0,87498 0,88693 1,14207 1,15767
AĞUSTOS 0,87069 0,87593 1,13618 1,14302
EYLÜL 0,87912 0,87259 1,1466 1,13808
EKİM 0,89837 0,882 1,17081 1,14947
KASIM 0,9182 0,89934 1,19635 1,17178
ARALIK 0,93458 0,9182 1,21769 1,19635

 

2016 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
OCAK  9252,99
ŞUBAT 9257,33
MART 9258,26
NİSAN 9246,8
MAYIS 9230,95
HAZİRAN 9231,54
TEMMUZ 9243,59
AĞUSTOS  9273,52 
EYLÜL 9293,13
EKİM  9285,73 
KASIM  9251,49 
ARALIK 9216.75
 

 

2015 YILI K FAKTÖRLERİ

 

 

2015 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER
OCAK 9229,09
ŞUBAT 9240,80
MART 9260,67
NİSAN 9241,94
MAYIS 9258,33
HAZİRAN 9267,40
TEMMUZ 9306,10
AĞUSTOS 9044,22
EYLÜL 9146,91
EKİM 9190,15
KASIM 9284,77
ARALIK 9249,73

 

2014 YILI K FAKTÖRLERİ

 

 

2014 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
ISIL DEĞERLER

OCAK  9327,72
ŞUBAT 9269,14
MART 9267,86
NİSAN 9264,35
MAYIS 9263,90
HAZİRAN 9251,81
TEMMUZ 9237,35
AĞUSTOS 9211,20
EYLÜL 9206,14
EKİM 9226,19
KASIM 9205,86
ARALIK 9213,27

 

2013 YILI K FAKTÖRLERİ

2013 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
ISIL DEĞERLER

OCAK   9.227,09
ŞUBAT  9.241,00
MART  9.241,34
NİSAN  9.266,47
MAYIS  9.213,87
HAZİRAN  9.198,08
TEMMUZ  9.239,54
AĞUSTOS  9.221,57
EYLÜL  9.255,56
EKİM  9.289,43
KASIM  9.213,74
ARALIK  9.246,24

 

2012 YILI K FAKTÖRLERİ

2012 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
ISIL DEĞERLER

OCAK 

 9.130,22

ŞUBAT

 9.188,23

MART

 9.181,15

NİSAN  9.139,90
MAYIS

 9.137,71

HAZİRAN  9.192,34
TEMMUZ  9.169,18
AĞUSTOS  9.074,55
EYLÜL  9.168,20
EKİM  9.192,28
KASIM  9.175,30
ARALIK  9.231,94

 

2011 YILI K FAKTÖRLERİ

  2011 YILI K FAKTÖRLERİ

21 MBAR MEKANİK SAYAÇ 21 MBAR ELEKTRONİK 300 MBR MEKANİK SAYAÇ 300 MBAR ELEKTRONİK
OCAK  0,93472 OCAK  0,92572 OCAK  1,22035 OCAK  1,20860
ŞUBAT 0,93442 ŞUBAT 0,93267 ŞUBAT 1,22059 ŞUBAT 1,21830
MART 0,92595 MART 0,93442 MART 1,20953 MART 1,22059
NİSAN 0,91268 NİSAN 0,92595 NİSAN 1,19219 NİSAN 1,20953
MAYIS 0,90006 MAYIS 0,91368 MAYIS 1,17541 MAYIS 1,19319
HAZİRAN 0,88527 HAZİRAN 0,90006 HAZİRAN 1,15609 HAZİRAN 1,17541
TEMMUZ 0,87308 TEMMUZ 0,88430 TEMMUZ 1,14046 TEMMUZ 1,15512
AĞUSTOS 0,86883 AĞUSTOS 0,87308 AĞUSTOS 1,13491 AĞUSTOS 1,14046
EYLÜL 0,87761 EYLÜL 0,87074 EYLÜL 1,14579 EYLÜL 1,13682
EKİM 0,89353 EKİM 0,87953 EKİM 1,16598 EKİM 1,14772
KASIM 0,91191 KASIM 0,89353 KASIM 1,18997 KASIM 1,16598
ARALIK 0,92597 ARALIK 0,91092 ARALIK 1,20863 ARALIK 1,18897

2011 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST
ISIL DEĞERLER

OCAK   9.204,56
ŞUBAT  9.236,76
MART  9.234,17
NİSAN  9.237,32
MAYIS  9.131,26
HAZİRAN  9.088,99
TEMMUZ  9.080,84
AĞUSTOS  9.186,57
EYLÜL  9.188,97
EKİM  9.132,08
KASIM  9.173,02
ARALIK  9.178,68

2010 YILI K FAKTÖRLERİ

2010 YILI  AYLIK K FAKTÖRLERİ
21 MBAR MEKANİK SAYAÇ 21 MBAR ELEKTRONİK 300 MBR MEKANİK SAYAÇ 300 MBAR ELEKTRONİK
OCAK  0,93507 OCAK  0,92623 OCAK  1,22081 OCAK  1,20927
ŞUBAT 0,93622 ŞUBAT 0,93405 ŞUBAT 1,22263 ŞUBAT 1,21979
MART 0,92736 MART 0,93519 MART 1,21137 MART 1,22160
NİSAN 0,91301 NİSAN 0,92736 NİSAN 1,19263 NİSAN 1,21137
MAYIS 0,90053 MAYIS 0,91402 MAYIS 1,17602 MAYIS 1,19363
HAZİRAN 0,88569 HAZİRAN 0,90053 HAZİRAN 1,15664 HAZİRAN 1,17602
TEMMUZ 0,87305 TEMMUZ 0,88472 TEMMUZ 1,14042 TEMMUZ 1,15567
AĞUSTOS 0,86924 AĞUSTOS 0,87305 AĞUSTOS 1,13545 AĞUSTOS 1,14042
EYLÜL 0,87838 EYLÜL 0,87115 EYLÜL 1,14680 EYLÜL 1,13736
EKİM 0,89413 EKİM 0,88031 EKİM 1,16677 EKİM 1,14873
KASIM 0,91247 KASIM 0,89413 KASIM 1,19070 KASIM 1,16677
ARALIK 0,92673 ARALIK 0,91147 ARALIK 1,20962 ARALIK 1,1897

 

2010 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞERLER

OCAK 

9.241,38

ŞUBAT

9.208,60

MART

9.190,72

NİSAN

9.193,42

MAYIS

9.183,84

HAZİRAN

9.179,88

TEMMUZ

9.277,89

AĞUSTOS

9.248,35

EYLÜL

9.254,45

EKİM

9.231,71

KASIM

9.106,80

ARALIK

9.118,35

2009 YILI K FAKTÖRLERİ

 

 

2009 YILI  AYLIK K FAKTÖRLERİ

21 MBAR MEKANİK SAYAÇ

21 MBAR ELEKTRONİK

300 MBR MEKANİK SAYAÇ

300 MBAR ELEKTRONİK

OCAK 

0,93470

OCAK 

0,92598

OCAK 

1,22033

OCAK 

1,20895

ŞUBAT

0,93630

ŞUBAT

0,93368

ŞUBAT

1,22274

ŞUBAT

1,21931

MART

0,92739

MART

0,93528

MART

1,21141

MART

1,22171

NİSAN

0,91282

NİSAN

0,92739

NİSAN

1,19238

NİSAN

1,21141

MAYIS

0,90018

MAYIS

0,91382

MAYIS

1,17557

MAYIS

1,19338

HAZİRAN

0,88587

HAZİRAN

0,90018

HAZİRAN

1,15688

HAZİRAN

1,17557

TEMMUZ

0,87281

TEMMUZ

0,88490

TEMMUZ

1,14011

TEMMUZ

1,15591

AĞUSTOS

0,86864

AĞUSTOS

0,87281

AĞUSTOS

1,13467

AĞUSTOS

1,14011

EYLÜL

0,87807

EYLÜL

0,87055

EYLÜL

1,14640

EYLÜL

1,13657

EKİM

0,89405

EKİM

0,87999

EKİM

1,16667

EKİM

1,14832

KASIM

0,91276

KASIM

0,89405

KASIM

1,19108

KASIM

1,16667

ARALIK

0,92826

ARALIK

0,91276

ARALIK

1,21130

ARALIK

1,19108

 

2009 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞERLER

OCAK 

9327,52

ŞUBAT

9365,15

MART

9361,00

NİSAN

9269,33

MAYIS

9279,68

HAZİRAN

9274,98

TEMMUZ

9214,86

AĞUSTOS

9284,44

EYLÜL

9187,74

EKİM

9236,77

KASIM

9297,33

ARALIK

9202,96

2008 YILI K FAKTÖRLERİ

 

2008 YILI  AYLIK K FAKTÖRLERİ

21 MBAR MEKANİK SAYAÇ

21 MBAR ELEKTRONİK

300 MBR MEKANİK SAYAÇ

300 MBAR ELEKTRONİK

OCAK 

0,93451

OCAK 

0,92597

OCAK 

1,22009

OCAK 

1,20893

ŞUBAT

0,93595

ŞUBAT

0,93349

ŞUBAT

1,22228

ŞUBAT

1,21906

MART

0,92726

MART

0,93492

MART

1,21124

MART

1,22125

NİSAN

0,91319

NİSAN

0,92726

NİSAN

1,19286

NİSAN

1,21124

MAYIS

0,90043

MAYIS

0,91419

MAYIS

1,17589

MAYIS

1,19386

HAZİRAN

0,88616

HAZİRAN

0,90043

HAZİRAN

1,15725

HAZİRAN

1,17589

TEMMUZ

0,87209

TEMMUZ

0,88421

TEMMUZ

1,13946

TEMMUZ

1,15531

AĞUSTOS

0,86868

AĞUSTOS

0,87305

AĞUSTOS

1,13472

AĞUSTOS

1,14042

EYLÜL

0,87823

EYLÜL

0,87059

EYLÜL

1,14661

EYLÜL

1,13663

EKİM

0,89388

EKİM

0,88016

EKİM

1,16644

EKİM

1,14853

KASIM

0,9125

KASIM

0,89388

KASIM

1,19074

KASIM

1,16644

ARALIK

0,92801

ARALIK

0,9125

ARALIK

1,21098

ARALIK

1,19074

2008 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞERLER

OCAK 

9493,35

ŞUBAT

 9394,76

 MART

 9283,43

NİSAN

 9390,78

MAYIS

 9261,92

HAZİRAN

 9280,42

TEMMUZ

 9235,95

AĞUSTOS

 9288,33

EYLÜL

 9283,17

EKİM

  9306,90

KASIM

 9299,78

ARALIK

 9316,85

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.