Abonelik Rehberi

DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ

Isınma, sıcak su ve pişirme için doğalgazı kullandığınızda, evinizin doğalgaza dönüşüm maliyeti 3 yıl içinde size geri döner. Çünkü doğalgaz; kömür ve LPG tüplerinden daha ucuzdur.

En Ekonomik Yakıt Doğalgaz

100m²’lik Konutun 3’lü Kullanım İçin (Kombi+Şofben+Ocak) Doğalgaza Geçiş Maliyeti

9.000-18.000 TL (İç Tesisat Firması) KOMBİ

8.400-10.150 TL (İç Tesisat Firması) RADYATÖR

5.000-6.500 TL (İç Tesisat Firması) TESİSAT MALİYETİ

2.500- 3.000 TL (İç tesisat Firması) İŞÇİLİK MALİYETİ

775,00 TL (Kayserigaz) GÜVENCE BEDELİ

1.366,44 TL (Kayserigaz) ABONE BAĞLANTI BEDELİ 

2.500-3.000 TL (İç Tesisat Firması) DOĞALGAZ PROJE VE TESİSAT İŞİ 

TOPLAM:  29.559,77 TL - 42.809,77 TL

Doğalgaz Kullanımının Yıllık Parasal Avantajı:

Kömür + Mutfak (LPG) + Sıcak Su (LPG)=  12.424,00 TL

Doğalgaz + Mutfak(doğalgaz) + Sıcak Su (doğalgaz) = 4.061,09 TL 

YILLIK KAR: 8.362,91 TL  % 67 TASARRUF

• Güvence bedeline damga vergisi dahildir.

• Abone bağlantı bedeline KDV ve damga vergisi dahildir.

• Ocakta LPG tüp kullanım adet fiyatı 226’dir.

• 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 2 ton kömür kullanıldığı, 

• Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG kullanıldığı,

• Sıcak su için aylık 1 adet LPG kullanıldığı varsayılmıştır.

• 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 2 ton kömür karşılığında 1.186 m3 doğalgaz kullanıldığı,

• Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG karşılığında 15,5 m3 doğalgaz kullanıldığı,

• Sıcak su için aylık 1 adet LPG karşılığında 15,5 m3 doğalgaz kullanıldığı varsayılmıştır.

KÖMÜR + LPG TÜP

Isınma :Yıllık 2 ton ithal kömür 2x 3.500 =7.000 TL

Pişirme :Ayda 1 adet LPG tüp 12x 226 = 2.712 TL

Sıcak su :Ayda 1 adet LPG tüp 12x 226=2.712 TL

Toplam = Kömür +Lpg Tüp = 12.424 TL

DOĞALGAZ

ISINMA   :3.091 TL 1.186 m3 x 2,6066TL Yıllık 1.186 m3 doğalgaz

PİŞİRME : 485 TL 12 ay x 15,5 m3 x 2,6066 TL Ayda 15,5 m3 doğalgaz

SICAKSU : 485 TL 12 ay x 15,5 m3 x 2,6066 TL Ayda 15,5 m3 doğalgaz

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasa araştırması sonucunda elde edilen fiyatlar olup herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz. Tesisatta kullanılacak cihaz ve malzemelerin kalite ve markasına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Abone Olmak Çok Kolay, Nasıl mı?

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

Bireysel aboneliklerde;

• TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı

• Açık adres

Ticari aboneliklerde;

• TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı

• Vergi levhası

Ticari müşterinin şirket olması halinde ise; 

• Vergi levhası

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi, şirket kaşesi ve imza sirküleri gerekir.

Merkezi sistem aboneliklerinde;

Merkezi sistem aboneliklerinde, apartmandaki tüm dairelerden abone bağlantı bedeli alınmaktadır. Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;

a. Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin; Toplam inşaat alanı 2.000 metrekarenin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları, 

Toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve 2000. metrekare’nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanının tapuya kayıtlı yönetim planını, belediye ruhsatı gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b. Farklı bir yakıtla ve merkezi ısıtma sistemi kullanılırken; doğalgazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,

c. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğalgaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,

d. Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı,

5. Adresli elektrik veya su faturası

NOT: Abonelik bedeli (EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar) müracaat sırasında alınır.

İnternet üzerinden ya da 444 5 429 numaralı telefon numarasından öneri ve şikayetlerinizi müşteri iletişim merkezine iletebilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar

Doğalgaz fatura ödemelerinizi anlaşmalı banka veznelerinden yapabilir, otomatik ödeme talimatı verebilir ya da internet bankacılığını kullanarak yapabilirsiniz.

NOT: Fatura ödemelerinizi özel tahsilat veznelerinden yapılan ödemelerden kaynaklanan problemlerde Kayserigaz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Müşteri İletişim Merkezine yapılan her başvuru bir çözümün başlangıcıdır.

Müşteri İletişim Merkezi, Kayserigaz ile ilgili bütün soruların cevaplandığı, ilgili birimlerin sorunu çözmesinde müşterilere yardımcı olan, bütün çalışanlarla iletişim akışının doğru bir şekilde sağlandığı, doğalgaz ile ilgili istek ve şikayetlerin değerlendirildiği, müşteri memnuniyeti odaklı bir birimdir.

Müşteri İletişim Merkezi çalışanı, bilgi verir, doğru yönlendirir, sorun çözer.

Fatura Almak da Çok Kolay Ödemek de...

Kayserigaz faturalandırma işlemlerinde mobil tahakkuk sistemini kullanmaktadır. Mobil tahakkuk sisteminde doğalgaz abonelerinin sayaçları okunarak anında faturalandırılır. Doğalgaz faturalarınızı, banka şubelerinden, ödeme noktası hizmetlerinden ve KEPSAŞ akıllı veznelerden kolaylıkla ödeyebilirsiniz.

İç Tesisat

Abonelik işlemi sonrasında, Kayserigaz’ın yetki verdiği bir mühendislik firması ile sözleşme yaparak, dairenize ait tesisat projesini ve doğalgaz tesisatını yaptırabilirsiniz. Proje onayı olmadan kesinlikle tesisatınızı yaptırmayınız.

Doğalgaz tesisatınızı projesiz yaptırmanız halinde, Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne uygun olmayacağı için kaçak tesisat konumuna girecektir ve çekilmiş olan tesisat sökülecektir. Bu durumu yaşamamak için tesisatçı firma tarafından proje verilmediği takdirde 7/24 hizmet veren Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi’ne 444 5 429 numaralı telefondan ulaşabilir veya ictesisat@kayserigaz.com,  cozumnoktasi@kayserigaz.com.tr e-mail adreslerine bilgi verebilirsiniz.

Tesisat Kabul İşlemleri

Yetkili firma, proje onayından sonra iç tesisatlarınızı kurarak tesisatın ön test kontrollerini yapar. Tesisatta herhangi bir sorun yok ise yetkili firma, tesisatın kontrolü için randevu talebinde bulunulur.  

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler  

• Sertifikalı firmanın yetki belgesine ve tabelasına mutlaka bakılmalıdır. Sertifikalı firmanın yetki durumunu öğrenmek için Müşteri İletişim Merkezi’nden ve Kayserigaz web sitemizin http://www.kayserigaz.com.tr/ic-tesisat-yetkili-firmalar adresinden bilgi alabilirsiniz.

• Yapacağınız sözleşme hem sizin hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirlemektedir.

• Yetki belgesi olmayan tesisatçı firmalarla çalışılmamalıdır.

• Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapınız.

• Sertifikalı firma ile yaptığınız sözleşmeden Kayserigaz sorumlu değildir.

• Projenizin onay ve tesisat kontrol randevu işlemleri sözleşme yaptığınız firmalar tarafından takip edilir.

• Sertifikalı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda, Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi’nden firma ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

• Tesisatınıza gaz verildikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka Kayserigaz’a haber verilmelidir. Gazlı hatlarda ilk müdahale yetkisi Kayserigaz’a aittir.

• Kayserigaz yetkilisi, sertifikalı firma ile dairenize gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol eder.  

• Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olması ile doğalgaz yakıcı cihazların uygun yerde bağlı olması durumunda doğalgaz uygunluk belgesi verilir.

• Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olmaması durumunda tesisatınızın kabul işlemi yapılmaz. Kayserigaz tarafından uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde doğalgaz kullanılamaz. 

Sözleşmeyi Yapın, Doğalgaz Kullanmaya Başlayın.

Kayserigaz’da Sözleşme İçin Gerekenler

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin),

• Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl belirlenen tutar),

• Sertifika sahibi firma tarafından verilen tesisat numarası veya proje numarası,

• Kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası.

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak

• Vergi levhası

• Yetki belgesi ve imza sirküleri

• Şirket kaşesi

Usulsüz Doğalgaz Kullanma Durumları

• Kayserigaz tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,

• Kayserigaz onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,

• Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,

• Doğalgaz tesisatınızda Kayserigaz onayı olmadan değişiklik yapar ya da yaptırırsanız,

• Kayserigaz tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Bu durumlarda yönetmeliklerdeki usulsüzlük cezası uygulanır.

Kaçak Doğalgaz Kullanma Durumları

• Kayserigaz’da herhangi bir kaydınız olmadan doğalgaz kullanırsanız,

• Ölçüm cihazınıza müdahale ederek doğalgaz kullanırsanız,

• Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak doğalgaz kullanmış olursunuz.

Bu durumlarda yönetmeliklerde yer alan kaçak gaz kullanım cezası uygulanır ve Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulur. 

Kaçak Doğalgaz Kullandığınız Durumda Ceza-i Müeyyide

• İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 200

• Tekrarı halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 300 oranında cezai müeyyide uygulanır.

Doğalgaz 187 Acil Servis

Doğalgaz aboneleri, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlarla karşılaştığında Doğalgaz ACİL 187 telefonunu aramalıdır.

Doğalgaz ACİL 187 Servisi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Doğalgaz ACİL 187 Servisi Arayan Kişi;

• Adını, soyadını,

• Adres bilgilerini,

• Şikayet ve problemlerini

doğru şekilde tanımlayarak bildirmelidir.  24 saat kesintisiz hizmet veren Doğalgaz ACİL 187 telefonu, zamanında ihbar edilen arızaya en kısa zamanda müdahale edecektir.

Doğalgazda Zehirlenme Tehlikesi Yoktur.

• Doğalgaz zehirsiz bir gazdır.

• Kapalı ortamda gaz sızıntılarından dolayı havadaki oksijen miktarı azalabileceği için boğulmalara sebep olabilir.

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

Renksiz ve kokusuz olan doğalgaz, Kayserigaz tesislerinde çürük sarımsak kokusuna benzeyen zararsız, kimyasal madde ile kokulandırılmaktadır.

Doğalgaz kullanılan mekanlarda çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku hisseder veya şüphelenirseniz;

• Kapı ve pencereleri açıp, ortamı havalandırınız.

• En yakın sayaç vanasını veya ana kolon vanasını kapatınız.

• Çakmak ve kibrit yakmayınız.

• Elektrik düğmelerine ve prizlere dokunmayınız.

• Ev ve cep telefonlarını kullanmayınız.

• Gaz kokusu bulunan yerdeki kişileri ortamdan uzaklaştırınız.

• Gaz kokusunun bulunduğu yerden uzaklaşarak acil servisi ACİL 187’yi arayınız.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Püf Noktaları

• Sistemlere zaman ayarlı termostat monte edilmeli. Bir günden fazla evden uzak kalınacaksa termostat kapatılmalı.

• Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapılar (banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutulmalı.

• Kombinin verimli çalışması için en az üç radyatör açık olmalı. Kullanılmayan ev bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdiven) ve radyatörleri kapatılmalı.

• Radyatör suyunun temizliği yaptırılmalı, hava boşlukları aldırılmalı. Ayrıca su basıncının 1 ile 2 arasında olmasına dikkat edilmeli.

• Radyatörlerin üstü ve önü kapatılmamalı, mobilya, perde ve eşyalarla engellenmemeli. Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakılmalı. Doğalgaz sobası kullanılıyorsa, soba filtresi her ay kontrol edilmeli ve temizlenmeli.

 • %15-20 tasarruf sağlayan yoğuşmalı kombiler tercih edilmeli.

• Sıcaklığın içeride kalması için güneş varken kalın perdeler açılmalı. Kış aylarında güneşe bakan pencereler dışında kalan diğer pencerelerin perdeleri (varsa panjurları, kepenkleri) kapalı olmalı.

• Kombiler, kısa süreli açılıp kapatılmamalı. Düşük ayarda sürekli açık tutulan kombiler daha az yakıt tüketir. Geceleri tamamen kapatılması yerine kombiler düşük ayarda çalıştırılmalı. Böylece, gündüzleri evin ısınması daha olur.

• Kombilerin ve bacaların bakımı her yıl düzenli olarak yetkili firmalara yaptırılmalı.

• Kışın en soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20 dereceye ayarlanmalı. Bina ve dairelerin ısı hesabı doğru yapılarak kombi alınmalı.

• Bacalı cihazlar dolapların içerisine yerleştirilmemeli.

Abonelerimizin Dikkatine

Doğalgaz Faturanızda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

• Tahakkuk eden her faturanın muhatabı, doğalgaz kullanım sözleşmesini imzalayan şahıstır. Doğalgaz kullandığınız yeri terk ederken doğalgaz kullanım sözleşmesini feshetmek için Kayserigaz’a müracaat etmelisiniz. Uzun süre doğalgaz kullanmayacağınız durumda geçici olarak doğalgazı kapamalısınız.

• Tebligat kanununa göre abonenin adresine yapılan bildirimler abonenin kendisine yapılmış sayılır. 

• Faturalarınıza itirazlarınızı, sayacın üzerinde son endeksi ve sözleşme numarası ile birlikte faturanın son ödeme tarihinden önce, kuruluşumuzun ilgili birimine yapabilirsiniz. Ancak itirazın yapılmış olması faturanın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

• Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde 6183 sayılı AATUH (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında ) kanununa göre gecikme cezası alınır.

• Fatura ön yüzünde yer alan ihbarname alanında belirtilen borçlarınızı ödemediğiniz takdirde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın gazınız kesilir.

• Abone, sayaçlarında bulunan mühürlerin, klipslerin ve sayaçların muhafazasından ve iç tesisat bakımından sorumludur.

• İç tesisat tadilat değişikliklerinde sertifikalar firmalar tarafından hazırlanmış tadilat projesinin Kayserigaz’a ibraz edilmesi gerekir.

• Hesap ve tüketim denetimi için faturaların

10 yıl saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışıktan korumalısınız.

• Doğalgaz borcunuzun olup olmadığını ve abonelikle ilgili detaylı bilgilere

www.kayserigaz.com.tr web sitemizden ve 444 5 429 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

• Abonelik feshi yapmadan veya geçici kapama yapmadan abonelik yerinden ayrılan abone, aynı yerde bir başkası tarafından kullanılan doğalgaz tüketiminden ve  adına tahakkuk edecek diğer borçlardan sorumludur.

• Fiyatlarda üst ısıl olarak 9.155 (kcal/m3) esas alınmıştır.

• Düzeltme katsayısı, sayaçtaki göstergeyi sıcaklık ve basınca göre gerçek tüketime çeviren katsayıdır.

• Tüketilen enerji miktarı (kwh): ( Okunan hacim x Basınç Düzeltme Katsayısı ) x Ortalama Fiili Üst Isıl Değer / 860,42)

KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMININ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KAÇAK KULLANANLAR  HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR.

Doğalgaz 187 Acil Servis

Doğalgaz aboneleri, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlarla karşılaştığında Doğalgaz ACİL 187 telefonunu aramalıdır.

Doğalgaz ACİL 187 Servisi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Doğalgaz ACİL 187 Servisi Arayan Kişi;

• Adını, soyadını,

• Adres bilgilerini,

• Şikayet ve problemlerini

doğru şekilde tanımlayarak bildirmelidir.  24 saat kesintisiz hizmet veren Doğalgaz ACİL 187 telefonu, zamanında ihbar edilen arızaya en kısa zamanda müdahale edecektir.

Doğalgazda Zehirlenme Tehlikesi Yoktur.

• Doğalgaz zehirsiz bir gazdır.

• Kapalı ortamda gaz sızıntılarından dolayı havadaki oksijen miktarı azalabileceği için boğulmalara sebep olabilir.

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

Renksiz ve kokusuz olan doğalgaz, Kayserigaz tesislerinde çürük sarımsak kokusuna benzeyen zararsız, kimyasal madde ile kokulandırılmaktadır.

Doğalgaz kullanılan mekanlarda çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku hisseder veya şüphelenirseniz;

• Kapı ve pencereleri açıp, ortamı havalandırınız.

• En yakın sayaç vanasını veya ana kolon vanasını kapatınız.

• Çakmak ve kibrit yakmayınız.

• Elektrik düğmelerine ve prizlere dokunmayınız.

• Ev ve cep telefonlarını kullanmayınız.

• Gaz kokusu bulunan yerdeki kişileri ortamdan uzaklaştırınız.

• Gaz kokusunun bulunduğu yerden uzaklaşarak acil servisi ACİL 187’yi arayınız.

Bunları Biliyor musunuz?

Doğalgazı ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacınız için bir arada kullanabilirsiniz.

Doğalgaz en konforlu, en temiz ve en ucuz yakıttır.

Tüm soru, istek ve şikayetleriniz için 444 5 429 no’lu Müşteri İletişim Merkezi telefonunu arayabilirsiniz.

Doğalgazla ilgili acil durumlarda Acil 187’yi arayabilirsiniz.

 

 

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.