Konuyu Seçiniz :

ABONE BAĞLANTI BEDELİ VE GÜVENCE BEDELİNİ GERİ ALABİLİYOR MUYUZ?

Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olup, geri ödemesi yapılmamaktadır.

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

444 5 429 (MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ) DANIŞMA HATTINI NASIL KULLANABİLİRİM?

Kayserigaz,  Müşteri İletişim Merkezi doğalgaz abonelerine 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

DOĞALGAZ KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

A. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Sokağınızdan doğalgaz hattının geçip geçmediği bilgisine, KAYSERİGAZ Kayseri DoğalGaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin web sitesinden (www.kayserigaz.com.tr) ya da ilgili birimlerinden öğrenilmektedir.

2. Binanızda doğalgaz kullanabilmek için öncelikle %51 çoğunluk ile alınan apartman yönetim kurulu kararı gereklidir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare (2.000m2) ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılmaktadır.

3. KAYSERİGAZ Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye doğal gaz kullanım başvurusu, apartman yöneticisi veya apartman yönetiminin vekâlet vereceği üçüncü şahıs tarafından yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;
a - %51 çoğunlukla alınmış apartman yönetim kurulu kararı ve daire sayısı 8 veya daha az olan binalarda apartman yönetim kurulu kararı yerine, kat maliklerinin imzalı dilekçesi (%51 çoğunluk kararı ile) alınacaktır.
b- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin),
c - Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanını gösterir resmi belge,
d - Kat maliklerinin isim listesi,
e - Elektrik, telefon ya da su faturasının fotokopisi gereklidir.

Ticari işyerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Tapu fotokopisi,
  • Ticaret sicil numarası,
  • İmza sirküleri (son 6 aya ait) belgeleri gereklidir.

Not: Merkezi sistemlerde doğal gaz kullanmak için müracaat edenler daha sonra mutfaklarında da doğal gaz kullanmak isterlerse, bunun için tekrar abone bağlantı bedelleri ödemeleri gerekmektedir. Abone bağlantı bedellerine sayaç bedelleri dâhil olup, sayaçlar tarafımızdan bedelsiz olarak takılacaktır.

4. Merkezi sistem kararı alınması durumunda, abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.

5. Müracaatın kabulünden sonra iç tesisatınızın veya dönüşümlerinizin yapımı için, KAYSERİGAZ Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen sertifika sahibi firmalara müracaat kabul formu ile başvurulması gerekmektedir.

6. Tesisatınızı veya dönüşüm işlemlerinizi yaptıracağınız firma ile işin niteliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten sözleşme yapılması gerekmektedir. Sertifikalı firma bu sözleşmeyi KAYSERİGAZ Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bilgisine sunmak zorundadır. Ayrıca, yetkilendirilen firmaların yapacağı tüm çalışmaların sigortalandırılması ile birlikte, bu belgeyi proje onayından sonra (iç tesisat işine başlamadan önce), KAYSERİGAZ Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' ye sunması gerekmektedir.

7. Sertifika sahibi firma, tesisat projesini KAYSERİGAZ Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin onayına sunarak projenin onaylanması halinde tesisatı döşemeye başlayacaktır.

8. Sertifika sahibi firma, proje onayını müteakip müşteriye proje numarası verecektir.

9. Bu aşamadan sonra müşteri, KAYSERİGAZ Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye başvurarak doğal gaz kullanım sözleşmesini yapabilmektedir. Abonelik sözleşmesinde geçen güvence bedeli, kullanım amacına göre tüm aboneler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

B.SÖZLEŞME

Doğalgaz sözleşmesi yapılırken gerekli olan belgeler:

a- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin)
b- Güvence bedeli
c - Sertifika sahibi firma tarafından verilen proje numarası (dairede ilk kullanım yapılması durumunda)

Ticari işyerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Yetki belgesi ve imza sirküleri
  • Şirket kaşesi

Sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak kişi veya vekâlet vereceği kişi tarafından yapılabilir. Merkezi sistemlerde işlemler, apartman yönetimi adına yönetici ya da vekili tarafından yapılacağı için apartman kaşesi ile yönetici veya vekilinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.