Kayserigaz

Ewe
İletişim Anasayfa

Yönetim Politikamız

POLİTİKALARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzun;

- Kuruluşumuzun; dokümante edilerek, uygulanmakta ve sürdürülmekte olan sistemimizle

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymayı,

- Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmayı ve sürdürmeyi

- Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,

- İlgili taraflar için ulaşılabilir durumda olmayı,

- Acil eylem senaryolarını oluşturmayı,

- Paylaşmayı, sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı,

taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ISO 14001

Faaliyetlerimizde

- Çevre boyutumuzla ilgili yasal mevzuata uymayı,

- Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,

- Çevrenin korunması çalışmalarına katkı sağlamayı,

- Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı/bertaraf etmeyi,

- Kaza veya acil durum tedbirlerini planlayıp uygulamayı,

- Sürekli iyileştirmeyi

- Her aboneyle hava kirliliğini önlemeye katkı sağlamayı

- Halkın erişimine açık bir politika izlemeyi

taahhüt ederiz.

Kuruluşumuz; bu politika ile,çevre yönetim sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını, üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kayserigaz “Sektöre Ve Tüm Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” Vizyonuna Sahiptir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kayserigaz’ın Vizyonuna Bağlı Olarak,

-    Varlık Envanterimizdeki Tüm Bilgilerin; Gizliliğini, Bütünlüğünü, Erişilebilirliğini Sağlamayı,
-    Risk Yönetimi Sistemi İle İş Süreçlerini Sürekli İyileştirmeyi,
-    Yasalara Ve Sözleşme Şartlarına Tam Uyum Sağlamayı,
-    Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışımız İle İleri Teknolojiyi Kullanarak, Bilgi Teknolojileri Alanında Değişimi Yönlendirmeyi,
-    Personelimizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Etkin Katılımını Sağlamayı,
 

Taahhüt Ederiz.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ

Müşteri şikâyetleri ele alma politikamız ıso 10002

Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin kalitesini artırmak için yazılı ya da sözlü her türlü müşteri şikâyetini;

-Gizlilik,

-Şeffaflık,

-Objektiflik,

-Erişebilirlik,

-Hesap verebilirlik,

-Cevap verebilirlik,

-Sürekli iyileştirme,

-Yasal şartlara uygunluk,

-Müşteri odaklı yaklaşım,

-Prensiplerine uygun olarak ele almayı

Taahhüt ederiz.

KURUMSAL RISK POLITIKAMIZ