Kayserigaz

İletişim Anasayfa

Abonelik Rehberi

DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ

En Ekonomik Yakıt Doğalgaz
Evinizde ısınma, sıcak su ve ocağınızda doğalgaz kullanmanız durumunda, LPG tüplerine oranla daha uygun olduğu için, doğalgaza dönüşümü için harcanan parayı 3 yıl içinde sağlanan tasarruf sayesinde elde edebilirsiniz.
100m²’lik Konutun 3’lü Kullanım İçin (Kombi+Şofben+Ocak) Doğalgaza Geçiş Maliyeti
3.000-5.000 TL (İç Tesisat Firması) KOMBİ
1.700-2.000 TL (İç Tesisat Firması) RADYATÖR
1.250-1.700 TL (İç Tesisat Firması) TESİSAT MALİYETİ
750- 800 TL (İç tesisat Firması) İŞÇİLİK MALİYETİ
542,09 TL (Kayserigaz) GÜVENCE BEDELİ
750-1.000 TL (İç Tesisat Firması) DOĞALGAZ PROJE VE TESİSAT İŞİ 
TOPLAM: 8.698,64 TL -  11.548,64 TL

Doğalgaz Kullanımının Yıllık Parasal Avantajı:
Kömür + Mutfak (LPG) + Sıcak Su (LPG)=  5.452 TL
Doğalgaz + Mutfak(doğalgaz) + Sıcak Su (doğalgaz) = 2.458 TL 
YILLIK KAR: 2.994 TL  % 55 TASARRUF

 • Güvence bedeline damga vergisi dahildir.
 • Abone bağlantı bedeline KDV ve damga vergisi dahildir.
 • Ocakta LPG tüp kullanım adet fiyatı 107,75’dir.
 • 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür kullanıldığı,
 • Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG kullanıldığı,
 • Sıcak su için aylık 1 adet LPG kullanıldığı varsayılmıştır.
 • 100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür karşılığında 1000 m3doğalgaz kullanıldığı,
 • Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3doğalgaz kullanıldığı,
 • Sıcak su için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3 doğalgaz kullanıldığı varsayılmıştır.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasa araştırması sonucunda elde edilen fiyatlar olup herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz. Tesisatta kullanılacak cihaz ve malzemelerin kalite ve markasına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir

Abone Olmak Çok Kolay, Nasıl mı?
Binanızda doğalgaz abonesi varsa;
Bireysel Aboneliklerde

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı
 • Açık adres

Ticari Aboneliklerde;

 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı
 • Vergi levhası

Ticari Müşterinin Şirket Olması Halinde İse;

 • Vergi levhası
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi, şirket kaşesi ve imza sirküleri gerekir.

NOT: Merkezi sistem aboneliklerinde, apartmandaki tüm dairelerden abonelik bağlantı bedeli alınmaktadır.

Binanızda Doğalgaz Abonesi Yoksa;
1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
Toplam inşaat alanı 2000 m2‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2000 m2ve 2000 m2‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanının tapuya kayıtlı yönetim planını, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi ısıtma sistemi kullanılırken; doğalgazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,
c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,
d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.
3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
4. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı,
5. Adresli elektrik veya su faturası
NOT: Abonelik bedeli (EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar) müracaat sırasında alınır.
Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);
Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://lisans.epdk.org.tr/epvys web/faces/pages/lisans/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasi/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasiOzetSorgula.xhtml web adresinden sorgulayarak ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (Kayserigaz) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (Kayserigaz) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)
Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (Kayserigaz) aboneden alacağı bedel ilk 100 m’lik bağlantı için 570,5 TL’dir, ilave her m için 3,5 TL eklenir.
Aşağıdaki Linkten Münferit Bağlantı İş Planlarına Ulaşabilirsiniz;
Münferit Bağlantı İş Planları
NOT: Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı) tarafımıza yetkili iç tesisat firmasına çizdirilmiş olan izometrik şema ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

İç Tesisat
Artık abone olduğunuza göre Kayserigaz’ın yetki verdiği bir mühendislik firması ile sözleşme yaparak, dairenize ait tesisat projesini ve doğalgaz tesisatını yaptırabilirsiniz. Proje onayı olmadan kesinlikle tesisatınızı yaptırmayınız.
Doğalgaz tesisatınızı projesiz yaptırmanız halinde Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne uygun olamayacağından ve kaçak tesisat konumuna gireceğinden dolayı çekilmiş olan tesisat sökülecektir. Bu duruma düşmemek için tesisatçı firma tarafından proje verilmediği takdirde 7/24 hizmet veren Kayserigaz Çözüm Noktası’na 444 5 429 numaralı telefondan ulaşabilir veya ictesisat@kayserigaz.com.tr, cozumnoktasi@kayserigaz.com.tr e-mail adreslerine bilgi verebilirsiniz.

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Anlaşmakta olduğunuz firma Kayserigaz’dan yetki belgesi almış mı? Firmanın yetki belgesine ve tabelasına mutlaka bakın. Mühendislik yetki durumunu öğrenmek için Çözüm Noktası’ndan ve Kayserigaz web sitemizin http://www.kayserigaz.com.tr/ic-tesisat-yetkili-firmalar adresinde bilgi alabilirsiniz.
 • Firma seçiminde size yardımcı olması için, Kayserigaz web sitesinden ‘‘Yetkili Firma Performans Değerlendirmesini ‘‘görebilirsiniz.
 • Unutmayın! Yapacağınız sözleşme hem sizin hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirler.
 • Yetki belgesi olmayan tesisatçı firmalarla iş yapmayınız.
 • Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapınız.
 • Sertifikalı firma ile yaptığınız sözleşmeden Kayserigaz sorumlu değildir.
 • Projenizin onay ve tesisat kontrol randevu işlemleri sözleşme yaptığınız firmalar tarafından takip edilir.
 • Sertifikalı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda, Kayserigaz Çözüm Noktası’ndan firma ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
 • Tesisatınıza gaz verildikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka Kayserigaz’a haber vermelisiniz. Gazlı hatlarda ilk müdahale yetkisi Kayserigaz’a aittir.
 • Kayserigaz yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol eder. 
 • Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olması ile doğalgaz yakıcı cihazların uygun yerde bağlı olması durumunda doğalgaz uygunluk belgesi verilir.
 • Tesisatınızın Kayserigaz Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olmaması durumunda tesisatınızın kabul işlemi yapılmaz. Kayserigaz tarafından uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

Tesisat Kabul İşlemleri

 • Yetkili firma proje onayından sonra iç tesisatlarınızı yaparak, tesisatın ön test kontrollerini yapar.
 • Gaz kullanım sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan tesisatta herhangi bir sorun yok ise yetkili firma, tesisatın kontrolü için randevu talebinde bulunulur.    

Sözleşmeyi Yapın, Gaz Kullanmaya Başlayın
Kayserigaz’da Sözleşme İçin Gerekenler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin)
 • Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl belirlenen tutar),
 • Sertifika sahibi firma tarafından verilen tesisat numarası veya proje numarası,
 • Kiracı iseniz mülk sahibinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası.

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak

 • Vergi levhası
 • Yetki belgesi ve imza sirküleri
 • Şirket kaşesi

Usulsüz Gaz Kullanma Durumları

 • Kayserigaz tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,
 • Kayserigaz onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,
 • Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,
 • Doğalgaz tesisatınızda Kayserigaz onayı olmadan değişiklik yapar ya da yaptırırsanız,
 • Kayserigaz tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, usulsüz gaz kullanmış olursunuz.
 • Bu durumlarda yönetmeliklerdeki usulsüzlük cezası uygulanır.

Kaçak Gaz Kullanma Durumları

 • Kayserigaz’da herhangi bir kaydınız olmadan gaz kullanırsanız,
 • Ölçüm cihazınıza müdahale ederek gaz kullanırsanız,
 • Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak gaz kullanmış olursunuz,
 • Bu durumlarda yönetmeliklerde yer alan kaçak gaz kullanım cezası uygulanır ve Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulur.

Kaçak Gaz Kullanmanız Durumunda Ceza-i Müeyyide

 • İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 200
 • Tekrarı halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 300 oranında cezai müeyyide uygulanır.

                 
Fatura Almak da Çok Kolay Ödemek de…
Kayserigaz faturalandırma işlemlerinde mobil tahakkuk sistemini kullanmaktadır. Mobil tahakkuk sisteminde doğalgaz abonelerinin sayaçları okunarak anında faturalandırılır.

Doğalgaz faturalarınızı Aşağıda Belirtilen Noktalardan yapabilirsiniz.
http://www.kayserigaz.com.tr/tahsilat Akıllı Vezne Ödeme Noktaları
http://www.kayserigaz.com.tr/tahsilat PTT Ödeme Noktaları
http://www.kayserigaz.com.tr/tahsilat Anlaşmalı Bankalar

Çözüm Noktası – Çağrı Merkezi
Yapılan her başvuru bir çözümün başlangıcıdır!
Çözüm noktası, Kayserigaz ile ilgili bütün soruların cevaplandığı, ilgili birimlerin sorunu çözmesinde müşterilere yardımcı olan, bütün çalışanlarla iletişim akışının doğru bir şekilde sağlandığı, doğalgaz ile ilgili istek ve şikayetlerin değerlendirildiği, müşteri memnuniyeti odaklı bir birimdir.

Çözüm Noktası Personeli

 • Bilgi verir,
 • Doğru yönlendirir,
 • Sorun Çözer.

İnternet üzerinden veya telefon ile öneri ve şikâyetlerinizi çözüm noktasına iletebilirsiniz.

Doğalgaz Acil Servis
7/24 Hizmet
Doğalgaz aboneleri, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlar vb. doğalgaz ile ilgili sorunlarla karşılaştığında ACİL 187 doğalgaz arıza servisini aramalıdır.
ACİL 187 doğalgaz arıza servisi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. (ÜCRETSİZDİR)
ACİL 187 doğalgaz arıza servisi arandığında arayan kişi; adını, soyadını, adres bilgilerini, şikayet ve problemlerini doğru şekilde tanımlayarak bildirmelidir.  24 saat kesintisiz hizmet veren ACİL 187 doğalgaz arıza servisi, zamanında ihbar edilen arızaya en geç 15 dakika gibi kısa bir zamanda müdahale edecektir.

Doğalgazda Zehirlenme Tehlikesi Yok!

 • Doğalgaz zehirsiz bir gazdır.
 • Hiçbir şekilde zehirlenmeye yol açmaz.
 • Kapalı ortamda gaz sızıntılarından dolayı havadaki oksijen miktarı azalabileceğinden dolayı boğulmalara sebep olabilir.

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler...
Renksiz ve kokusuz olan doğalgaz, Kayserigaz tesislerinde çürük sarımsak kokusuna benzeyen zararsız, kimyasal madde ile kokulandırılmaktadır.
Doğalgaz kullanılan mekanlarda çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku hisseder veya şüphelenirseniz;

 • Kapı ve pencereleri açıp, ortamı havalandırınız.
 • En yakın sayaç vanasını veya ana kolon vanasını kapatınız.
 • Çakmak ve kibrit yakmayınız.
 • Elektrik düğmeleri ve prizleriyle oynamayınız.
 • Cep ve ev telefonlarını kullanmayınız.
 • Gaz kokusu bulunan yerden herkesin boşaltılmasını sağlayınız.
 • En yakın yerden doğalgaz acil servisi ACİL 187’yi arayınız.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Püf Noktaları

 • Sistemlere zaman ayarlı termostat monte edilmeli. Termostat, bir günden fazla evden uzak kalınacaksa kapatılmalı.
 • Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapılar (hol, banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutulmalı.
 • Kombinin verimli çalışması için en az üç radyatör açık olmalı. Kullanılmayan ev bölümleri (oda, kiler, antre ve merdiven) ve radyatörleri kapatılmalı. Radyatör suyunun temizliği yaptırılmalı, hava boşlukları aldırılmalı. Ayrıca su basıncının 1 ile 2 arasında olmasına dikkat edilmeli.
 • Radyatörlerin üstü ve önü kapatılmamalı, mobilya, perde ve eşyalarla engellenmemeli. Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakılmalı. Doğalgaz sobası kullanılıyorsa, soba filtresi her ay kontrol edilmeli ve temizlenmeli. Diğerlerine göre yüzde 15-20 tasarruf sağlayan yoğuşmalı kombi tercih edilmeli.
 • Sıcaklığın içeride kalması için güneş çekildiğinde perdeler kapatılmalı. Kış aylarında güneşe bakan pencereler dışında kalan diğer pencerelerin perdeleri (varsa panjurları, kepenkleri) kapalı olmalı.
 • Kombiler, kısa süreli açılıp kapatılmamalı. Düşük ayarda sürekli açık tutulan kombiler daha az yakıt tüketir. Geceleri tamamen kapatılması yerine kombiler düşük ayarda çalıştırılmalı. Böylece, gündüzleri evin ısınması için daha az çalıştırılmış olur. Kombilerin ve bacaların bakımı her yıl düzenli olarak yapılmalı.
 • Kışın en soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20 derece konfor sıcaklığına ayarlanmalı. Bina ve dairelerin ısı hesabı doğru yapılarak kombi alınmalı.
 • Bacalı cihazlar dolapların içerisine yerleştirilmemeli.

Abonelerimizin Dikkatine
Doğalgaz Faturanızda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Tahakkuk eden her faturanın muhatabı, doğalgaz kullanım sözleşmesini imzalayan şahıstır. Doğalgaz kullandığınız yeri terk ederken doğalgaz kullanım sözleşmesini feshetmek için Kayserigaz’a müracaat ediniz. Uzun süre doğalgaz kullanmayacağınız durumda geçici olarak doğalgazı kapattırınız.
 • Tebligat kanununa göre abonenin adresine yapılan bildirimler abonenin kendisine yapılmış sayılır.
 • Faturalarınıza itirazlarınızı, sayacın üzerinde son endeksi ve sözleşme numarası ile birlikte faturanın son ödeme tarihinden önce, kuruluşumuzun ilgili birimine yapabilirsiniz. Ancak itirazın yapılmış olması faturanın ödenmeyeceği anlamına gelmez.
 • Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde 6183 sayılı AATUH kanununa göre gecikme cezası alınır.
 • Fatura ön yüzünde yer alan ihbarname alanında belirtilen borçlarınızı ödemediğiniz takdirde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın gazınız kesilir.
 • Abone, sayaçlarında bulunan mühürlerin, klipslerin ve sayaçların muhafazasından ve iç tesisat bakımından sorumludur.
 • İç tesisat değişikliklerinde Kayserigaz’dan izin isteyiniz.
 • Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından koruyunuz.
 • Düzeltme katsayısı, sayaçtaki göstergeyi sıcaklık ve basınca göre gerçek tüketime çeviren katsayıdır.
 • Doğalgaz borcunuzun olup olmadığını ve abonelikle ilgili detaylı bilgilere www.kayserigaz.com.tr web sitemizden ve 444 5 429 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.
 • Abonelik feshi yapmadan veya geçici kapama yapmadan abonelik yerinden ayrılan abone, aynı yerde bir başkası tarafından kullanılan doğalgaz tüketiminden ve tahakkuk edecek diğer borçlardan sorumludur.
 • Fiyatlarda üst ısıl olarak 9.155(kcal/m³) esas alınmıştır.
 • Tüketilen enerji miktarı (kwh):( Okunan hacim x Basınç Düzeltme Katsayısı ) x Ortalama Fiili Üst Isıl Değer / 860,42)

Bunları Biliyor Musunuz?

 • Doğalgaz kullanmak çok ucuz. Ayda 178 TL’ ye ısınma, pişirme ve sıcak suyunuzu bir arada kullanabileceğinizi...
 • Doğalgazın en konforlu, en temiz ve en ucuz yakıt olduğunu...
 • Tüm soru, istek ve şikayetleriniz için 7/24 hizmet veren Kayserigaz Çözüm Noktası’nın 444 5 429 numaralı telefonunu arayabileceğinizi...
 • Doğalgazla ilgili acil durumlarda ACİL 187‘yi arayabileceğinizi...

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.