Kayserigaz

Ewe
İletişim Anasayfa

KAYSERİGAZ İÇ DENETİM SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI 3.7.2018

Entegre Yönetim Sistemi iç Denetimleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi kapsamında Mayıs ayının 3. ve 4 haftasında gerçekleştirildi.

Süreç Denetim Tekniği, ISO Standartları Bilgilendirme ve Entegre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi olmak üzere 3 fazda gerçekleşen eğitimle Kayserigaz’da Yıllık Denetim planı kapsamında yürütülen iç denetimler tamamlandı. Düzenlenen iç denetçi eğitimiyle Kayserigaz’da iç denetçi ekibi yeniden oluşturuldu. Eğitime katılan çalışanlara iç denetçi sertifikaları ve denetledikleri birimde yönetim adına bulunduklarını temsil eden kalem Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay tarafından verildi. Sertifika töreninde konuşan Adem Dincay: “Şirketimizdeki bu kontrollerin varlığı, faaliyetlerimizin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katma değer sağlıyoruz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar vermeyi, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ile yasal gerekliliklere en üst düzeyde uygunluk sağlayıp, kirliliği önlemek için yürüttüğümüz çalışmaları, OHSAS 18001 ile tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlama ve değerlendirme, kaza risklerini azaltıp, genel performansın artması ve ISO 10002 müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanmasını yönetim sistemleri ile hedefliyor ve uyguluyoruz. Kayserigaz’da 2004 yılından beri uygulanmakta olan standartlarının şartlarını en üst düzeyde sağlayarak, bu sistemlerle kurumsallaşma, sürekli iyileştirme, hizmet kalitesini sürekli kılma, katma değer yaratma ve müşteri memnuniyeti hedeflerimizi yakalamış olmak bu sistemlere inancımızı artırıyor. Bu kapsamda alınan eğitimleri ve iç Denetçilerimiz tarafından yapılan denetimleri iyileştirme fırsatı olarak görüyoruz ve bu faaliyetleri üst yönetim olarak çok önemsiyoruz ve destekliyoruz.” dedi.

Entegre Yönetim Sistemi iç Denetimleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri memnuniyeti ve Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi kapsamında Mayıs ayının 3. ve 4 haftasında gerçekleştirildi. Bu denetimlerde toplamda 512 adet soru hazırlandı ve çalışanlarımıza yöneltildi. 24 adet birimin iç denetimi, 18 iç denetçinin yer aldığı ekip ile yapıldı. Denetimi yapılan birimlerde, iyileştirme kapsamında 42 adet düzeltici faaliyet başlatıldı.

Kapanış toplantısını Kayserigaz Develi Ofisi’nde gerçekleştiren denetim ekibi ve Yönetim Sistemleri Birim yöneticisi Işıl Akkoç İç Denetim Kapanış Toplantısı ve Yemeği’ne bölüm müdürleri ve Genel Müdür Adem Dincay’ın katılımına teşekkürlerini iletti. Kayserigaz’daki 2018 yılı iç denetim çalışmalarının ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetimleriyle devam edeceğini belirtti.